‘Maak scenario’s voor schaliegas’

0

Door het energieakkoord staat ook het winnen van schaliegas ter discussie. Verder is het de vraag hoe de winning van het gas in duurzaamheidsplannen van de Europese Unie past.

Daarom moet de overheid goed onderbouwen hoe de voornemens uit het energieakkoord kunnen worden gehaald als schaliegaswinning wordt toegestaan, schrijft de commissie voor de milieueffectrapportage. Met milieubewegingen is vorig jaar afgesproken dat in 2023 zestien procent van de energie duurzaam moet worden opgewekt. Het is nu al de vraag of dat doel wordt gehaald.

“De Europese Commissie wil het aandeel duurzame energie na 2023 waarschijnlijk verder opkrikken. Daarom adviseren wij duidelijk te maken hoe schaliegaswinning in dat plaatje past”, zegt een commissiewoordvoerder.

De commissie doet de aanbevelingen in een advies aan minister van Economische Zaken Henk Kamp en minister van Infrastructuur Melanie Schultz-van Haegen.

Scenario’s
Zij krijgen het advies twee scenario’s te schetsen: Eén waarbij geen schaliegas wordt gewonnen en een waarbij dat wel gebeurt. Zo zouden de verschillen inzichtelijk kunnen worden gemaakt.

Kamp en Schultz werken aan een structuurvisie waarin komt te staan of schaliegas moet worden gevonden, en zo ja, waar dat het beste kan worden gedaan. De commissie adviseert beide vragen tegelijk te beantwoorden. Deze informatie wordt bij elkaar gebracht in een milieueffectrapport. De commissie stelt zulke rapporten niet zelf op, maar kan wel adviseren over wat hier in moet komen te staan. Ook kan de commissie toetsen of rapportages juist zijn opgesteld.

Duidelijk
Als de ministers besluiten schaliegaswinning toe te staan, moeten zij volgens de commissie ook gelijk duidelijk maken waar dit gaat gebeuren en met welke maatregelen. De commissie zegt op voorhand geen nee tegen het winnen van schaliegas in bewoonde gebieden of nabij waterwingebieden.

Wel moet volgens de commissie worden onderzocht wat voor maatregelen nodig zijn. Zo moet duidelijk zijn wat voor bufferzones nodig zijn en of het gebied in de buurt zit van een breuklijn. De resultaten van dit onderzoek zouden duidelijk moeten worden weergegeven op kaarten.

Zorgen
In het verleden hebben onder meer waterbedrijven grote zorgen geuit over mogelijke schaliegaswinning bij waterwingebieden. Omdat bij schaliegaswinning chemicaliën onder hoge druk de grond in worden gespoten, vrezen zij dat het grondwater verontreinigd raakt. Bewoners van regio’s met schaliegas vrezen ook voor hun veiligheid.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.