Mondiale ISO-normen voor gebiedsontwikkeling

0

Door Frankrijk, Japan en de Global City Indicators Facility is voorgesteld om diverse ISO-normen op te stellen voor duurzame gebiedsgebonden ontwikkeling, de smartness van stedelijke infrastructuren en mondiale stadindicatoren.

Doel is om gemeenten en hun partners enerzijds te ondersteunen bij het bereiken van hieraan gerelateerde doelstellingen en anderzijds het faciliteren van onderlinge kennisuitwisseling en aantoonbaar kunnen maken van bereikte resultaten. NEN onderzoekt in Nederland hoeverre er behoefte is aan deze normen.

Stedelijke gebieden vragen om begeleiding voor het bereiken van een robuuste en duurzame ontwikkeling. Maar eenduidige definities en methodieken ontbreken. Bij de uitwisseling van innovaties in stedelijke infrastructuur ervaren gemeenten regelmatig knelpunten. Een van de redenen is het gebruik van verschillende meeteenheden.

‘Think global, act local’ is steeds vaker een uitdaging voor stedelijke gebieden bij het verbeteren van de kwaliteit van zowel hun natuurlijke en menselijke omgeving als de aangeboden diensten en infrastructuur. Samenwerking én profilering door citymarketing speelt hierbij een belangrijke rol.

Doel en inhoud van normen
Het doel is om o.a. beheerssystemen, terminologie, ondersteunende tools en sets van indicatoren voor steden en infrastructuur te ontwikkelen. Bestaande documenten worden hierin zo goed mogelijk meegenomen.

Een van de doelstellingen is om gemeenten met hun partners een handreiking en kader te bieden voor duurzame stedelijke ontwikkeling en het inzichtelijk maken van bereikte resultaten. Aspecten als armoede, sociale integratie, natuurlijke hulpbronnen, milieu, veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke sturing hebben hierbij de aandacht.

Ten tweede maakt een mondiale harmonisatie van de wildgroei aan bestaande city-indicators het mogelijk om steden met elkaar te vergelijken (city benchmarking) en onderling kennis en informatie uit te wisselen.

Een derde doel is om metrische eenheden op te stellen om de ‘smartness’ van stedelijke infrastructuur te kunnen beoordelen en technologische kennis uit te wisselen. Het gaat om kwantificeerbare eenheden voor fundamentele stedelijke infrastructuur zoals energie(voorziening), water, transport, afvalbeheer en ICT. Het vergemakkelijkt de ontwikkeling en uitwisseling van technologische innovaties en leidt tot bevordering van de internationale handel.

Over Auteur

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden