Rondleiding door een Frisse School

1

Een Frisse School is goed geventileerd en duurzaam. Hoe werkt dat in de parktijk?

Om dat te laten zien is er een filmpje gemaakt van OBS De Wilgenstam, een dergelijke school in Rotterdam. De openbare basisschool is in acht weken tijd gerenoveerd. Daarmee ging de school van energielabel naar A+. De energierekening ging omlaag, maar de beter geventileerde school is ook bevorderlijk voor de gezondheid en leerprestaties van de kinderen.

Over Auteur

1 reactie

  1. W. Smits van Oyen op

    Het probleem van gebrekkige ventilatie in het primair onderwijs heeft afgelopen tijd veel aandacht gekregen van de overheid. Afgelopen jaar is ruim 200 miljoen euro ?Frisse Scholen? subsidie verstrekt om het binnenklimaat op basisscholen te verbeteren. Dit geld is hoofdzakelijk aangewend om een klein aantal basisscholen te voorzien van een mechanische ventilatiesysteem met WTW. De kosten liegen er niet om: gemiddeld ? 12.000 per klaslokaal!

    Vanwege geldgebrek wordt er veelal niets gedaan aan het monitoren en verbeteren van het binnenklimaat, omdat men altijd denkt aan torenhoge investeringen, terwijl dit lang niet altijd noodzakelijk is. Er wordt helaas zelden geredeneerd vanuit de opbrengst van voldoende frisse lucht als het gaat om verbeterde leerprestaties en lager ziekteverzuim.

    In eerste instantie gaat het om bewust te worden van de luchtkwaliteit gedurende de dag. Deze bewustwording realiseer je door in elk lokaal een CO2 indicator te plaatsen met een display en stoplichtsignalering. De bewustwording zal leiden tot het tijdig nemen van maatregelen om te voorkomen dat de CO2-concentratie te ver oploopt. Als men is aangewezen op natuurlijke ventilatie, volstaat veelal het openen van luchtroosters en (extra) ramen. Door bewust te ventileren worden tocht en energieverspilling tot een minimum beperkt. In sommige gevallen zullen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de ventilatiecapaciteit te vergroten. Indien gebruik wordt gemaakt van een mechanisch ventilatiesysteem, dan waarschuwt een CO2 indicator wanneer onderhoud nodig is, zoals het tijdig vervangen van de filters.

    Fresh Air Solutions is distributeur van het Zweedse SenseAir -?s werelds grootste producent van CO2 sensors – en richt zich hoofdzakelijk op de verkoop van de SenseAir CO2 indicator (eSENSE FAI3), inmiddels de meest aanbevolen en gebruiksvriendelijke CO2 meter met display, ?stoplicht?-leds en geluidsignaal. De meter heeft g??n knoppen waarmee hij ontregeld kan worden en past met een prijs van ? 150 ex btw binnen een beperkt budget. Zie: http://www.co2indicator.nl/co2meter.html

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden