Aanpassing Verordening Ruimte voor windmolenpark

0

Eneco waagt een tweede kans om een windpark in Brabant van de grond te krijgen. Dit is naar verwachting ook haalbaar doordat de provincie haar Verordening Ruimte wil aanpassen.

De provincie wil komende jaren 470,5 megawatt aan extra windenergie opwekken. Zij had daarvoor in 2014 al een zoekgebied vastgesteld via de Verordening Ruimte, met nadruk op een windpark langs de A16, zo schrijft De Bode.

Daarnaast hadden de West-Brabantse gemeenten, uit angst om grote windparken toegewezen te krijgen, ook een aanbod gedaan met kleinere windparken en opschaling van huidige windmolens. Zoals een plan voor vijf windmolens langs de Kabeljauwbeek in gemeente Woensdrecht.

Instrument
Maar in 2014 was dit gebied niet opgenomen als zoekgebied in de Verordening Ruimte. Gemeente en provincie probeerden dit toch voor elkaar te krijgen via een proactieve aanwijzing van de provincie, waarmee ze een gemeente kan dwingen haar plannen te volgen. De Raad van State oordeelde vorig jaar echter dat dit niet het juiste instrument daarvoor was.

Na overleg tussen Eneco, gemeente en provincie gaat provincie nu over op aanpassing van de Verordening Ruimte zodat de Kabeljauwbeek eveneens als zoeklocatie voor windenergie is opgenomen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.