Opinie Geef de Klimaatwetgeving een eigen oprit !

0

De invoering van de Omgevingswet is veelomvattend. Terwijl het wetsvoorstel nog bij de Eerste Kamer ligt worden er al verschillende informatiestromen ingezet om een vlekkeloze invoering te garanderen. Tegelijk komt de RLi met een voorstel tot een aparte Klimaatwetgeving. Dit moet dan ook meegenomen worden in de informatiestroom, geef deze wetgeving een eigen oprit aan de informatierotonde

Onlangs kwam de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) met een opmerkelijk advies aan de regering: zorg dat er een wet komt voor het terugdringen van de broeikasgassen, zodanig dat erin 2050 vrijwel geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden.

Het advies van de Rli is in dit opzicht opmerkelijk, want je zou denken dat er allang wetgeving voor is, zeker als je bedenkt hoeveel ngo’s, bedrijven, gemeenten en andere overheidsorganen op dit vlak actief zijn. Volgens de raad (en vele anderen) allemaal véél te vrijblijvend en daarom is wetgeving noodzakelijk. Ook opmerkelijk, omdat rekening houden met het klimaat toch ook gewoon niets anders is dan het netjes omgaan met je omgeving? En laat voor de nieuwe Omgevingswet nu de grootste wetgevingsoperatie in gang zijn gezet sinds Napoleon. Klimaatwetgeving is daar blijkbaar geen onderdeel van.

Digitaal stelsel

Ik heb me laten vertellen dat het gangbaar is om éérst wetten te maken en dan na te denken over hoe je digitale middelen in gaat zetten om die wetten uit te voeren. Maar niet zo bij de Omgevingswet. Daar gebeurt dat parallel. Terwijl het wetgevingsproces nog loopt (het wetsvoorstel ligt momenteel bij de Eerste Kamer), is er al een digitaal stelsel in opbouw. Met informatiehuizen voor verschillende domeinen (zoals lucht, bodem, geluid), voorzieningen om die huizen te verbinden, waarborgen dat er ook de goede informatie in komt, geborgde processen, informatierotonden, et cetera. Niet in één klap ingevoerd, maar op te leveren in de loop van de tijd, zodat partijen mee kunnen bewegen met de ontwikkelingen. Flexibel en anticiperend op de toekomst.

Informatiehuis Klimaat

Met het advies van de Rli gloort een klimaatwet aan de horizon. Dat maakt het voor de hand liggend om alvast rekening te houden met het ontstaan van bijvoorbeeld een Informatiehuis Klimaat (of Energie) of een extra oprit op de informatierotonde. Zodat alle actoren in de energieke samenleving op relatief eenvoudige wijze actuele informatie  kunnen verkrijgen over de vermindering van uitgestoten broeikasgassen. Te denken valt dan onder meer aan energieproductie- en besparing, mestproductie, energie-efficiency van het woningbestand of mogelijkheden om energie in te voeden op het energienet. Niet alleen voor het hele land, maar ook toegesneden op de wens van de (individuele) gebruiker: van beleidsmedewerker tot u en ik. Immers, klimaatbeleid wordt niet alleen in ‘Den Haag’ gemaakt en uitgevoerd, maar ook in het eigen bedrijf en de eigen buurt.

Bestendig, snel  en betrouwbaar

Bij voorkeur moet die informatie betrouwbaar zijn. Dus niet alleen gemeten tijdens ideale omstandigheden, zoals in sommige bedrijfstakken blijkbaar jarenlang gebruikelijk kan zijn. Naast betrouwbaarheid gaat het ook om bruikbaarheid. Veel energie-informatie is op het net aanwezig, maar vaak niet goed vindbaar. Zelfs niet voor doorgewinterde specialisten. Dat terwijl zij zich voortdurend op de hoogte (moeten) houden van nieuwe ontwikkelingen, omdat vindplaatsen wijzigen, definities geactualiseerd worden en nieuwe data beschikbaar komt zonder dat ‘de energie-goegemeente’ erop gewezen wordt. Natuurlijk ook bestendig, met garanties dat het ook in de volgende jaren beschikbaar is, zodat de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden.

Ik stel dan ook voor om voor te sorteren op de informatierotonde, zodat de door de Rli voorgestelde klimaatwetgeving spoedig en relatief soepeltjes ingevoerd kan worden!

Leen van Doorn is als adviseur bij Geonovum actief op het gebied van energie-informatievoorziening

De route naar de Omgevingswet in het VTH-domein

1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De minister van BZK schreef eerder: ‘het hoeft niet af te zijn om er klaar voor te zijn’. De voorbereiding is dan ook gericht op het kunnen uitvoeren van de minimaal vereiste taken. Dit geldt ook voor het domein van vergunningen, toezicht en handhaving (VTH). Om aan te sluiten op het DSO zijn er stappen te nemen op gebied van processen, functies, samenwerkingen en (ICT-)systemen. Deze whitepaper inclusief checklist biedt je de handvatten voor een goede voorbereiding.

 

Lees de gratis whitepaper en ga aan de slag

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden