Geen schaliegasboringen in deze kabinetsperiode

0

VVD-minister Henk Kamp van Economische Zaken sluit boring schaliegas in huidige kabinetsperiode uit.

De minister  zegt gehoor te zullen geven aan de motie van coalitiepartij PvdA als hiermee dinsdag wordt ingestemd. Hierin wordt het kabinet opgeroepen geen schaliegas te gaan winnen. ”Ik kan u verzekeren dat er geen schaliegas wordt gewonnen in deze kabinetsperiode”, zegt Kamp vrijdag voorafgaand aan de ministerraad.

Als de motie van de PvdA dinsdag in de Tweede Kamer wordt aangenomen, kan Kamp die dus uitvoeren. Of dat ook betekent dat er deze kabinetsperiode geen proefboringen plaatsvinden, liet hij in het midden.

Kamp denkt nog een half jaar nodig te hebben voor het onderzoek naar de vraag of schaliegas nuttig en noodzakelijk is en of het verantwoord kan worden gewonnen. Op basis van die uitkomsten bekijkt het kabinet in de tweede helft van volgend jaar of er proefboringen kunnen worden gedaan, aldus Kamp.

Proefboringen

Hij wil gewoon doorgaan met het onderzoek, dat de Kamer heeft gesteund. Enkele partijen en gemeenten als Boxtel en Noordoostpolder, waar beoogde locaties voor proefboringen zijn, dringen erop aan hiermee te stoppen.

Maar de minister blijft het verstandig vinden om te kijken wat er nou precies aan de hand is met aardgas gewonnen uit schalie (gesteente), waarvan hij het belang niet wil overdrijven. Het natuurlijke gas in Groningen of de gasvelden in de Noordzee zijn belangrijker, maar dat raakt op en daarom wordt gezocht naar alternatieve energiebronnen.

Het winnen van schaliegas, dat diep in de bodem zit opgesloten in kleisteenlagen, is omstreden omdat daardoor onder meer schade aan het milieu en de bodem kan ontstaan.

Volgens Kamp zit hier mogelijk een hoeveelheid schaliegas in de grond van vijf tot twaalf keer het jaarlijkse verbruik in Nederland, met een opbrengt van 20 à 45 miljard euro. ”Daar moet je goed over nadenken.”

Motie

Het is nog onzeker of de PvdA-motie het haalt. In elk geval SP, PVV, GroenLinks en ChristenUnie stemmen er ook voor. Dat zouden dan 72 van de 150 stemmen zijn. CDA, D66, SGP en Partij voor de Dieren weten het nog niet en bespreken de kwestie dinsdag in het fractieberaad. De VVD en de Groep Bontes/Van Klaveren steunen de motie niet.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.