Veel winst te halen uit zonne-energie

0

De verschillen tussen gemeenten zijn groot als het gaat om zonne-energie. Landelijke gemeenten doen het gemiddeld beter dan de grote.

Landelijke gemeenten met veel eengezinswoningen in eigendom en met een (iets) hoger dan gemiddeld inkomen, hebben de meeste zonne-energie per inwoner. Dat blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu. Natuur & Milieu onderzocht alle bijna 400 Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Platteland

Van alle gemeenten in Nederland heeft Zeewolde de meeste zonne-energie per inwoner: 21 keer meer dan hekkensluiter Rotterdam. Dit komt vooral omdat in Zeewolde veel boeren gebruik maken van rijkssubsidie om asbest van hun daken te halen en zonnepanelen erop te leggen. Ook heeft de gemeente een modern woningbestand dat het makkelijk maakt om zonnepanelen te plaatsen. Dalfsen en Eersel nemen de tweede en derde plek in op de totale ranglijst. Zij zetten actief stimuleringsmaatregelen in om bewoners en bedrijven aan zonnepanelen te helpen. Slechts een enkele gemeente haalt een gemiddelde van één paneel per inwoner.

Ranking

Amsterdam, Zwolle en Súdwest Fryslan hebben in absolute hoeveelheden het meeste geïnstalleerd vermogen. Gemeenten met het hoogste vermogen zonne-energie per inwoner zijn Zeewolde, Dalfsen en Eersel. De grootste groei van het vermogen per inwoner in de periode 2012-2015 vond plaats in Zeewolde, Aa en Hunze en Slochteren. Landelijke gemeenten met weinig hoogbouw, veel koopwoningen en een hoger gemiddeld inkomen, scoren hoger als het gaat om zonne-energie.

Van de 10 grootste steden in Nederland, is Tilburg koploper in zonne-energie per inwoner. Rotterdam scoort het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op. Tilburg wekt vier keer zoveel zonne-energie op als Rotterdam.

Stimuleringsbeleid

Stimuleringsmaatregelen voor zonnepanelen betalen zich uit, blijkt uit dit rapport. Gemeenten die hier actief op inzetten, door bijvoorbeeld maatwerk te leveren voor bewoners, bedrijven of scholen, doen het beter. Zelf het goede voorbeeld geven als gemeente werkt ook goed. Gemeenten die hoog scoren in de ranking hebben zelf ook zonnepanelen op hun daken gelegd.

Gemeenten die juridische kaders gunstig aanpassen en meedenken over alternatieve financieringsvormen, naast bestaande subsidies, zijn het meest succesvol. Daarnaast blijven goede informatie en educatie cruciaal.

Energieakkoord

Nederlandse gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het SER-Energieakkoord dat tot doel heeft om in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. In het akkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties concrete afspraken gemaakt om dit te bereiken. Daarvoor is nog wel wat nodig: op dit moment wordt slechts 4,8 procent duurzaam opgewekt, waarvan 0,2 procent door zonne-energie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.