Dragen gezichtsbedekkende kleding in overheidsgebouwen verboden

1

Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is voortaan niet meer toegestaan in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer.

Na advies van de Raad van State heeft het kabinet ingestemd met een wetsvoorstel van minister Plasterk dat het dragen van gezichtsbedekkende kleding voortaan  in onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en het openbaar vervoer verbiedt.

Het wetsvoorstel stelt een uniforme en eenduidige norm in welke situatie het dragen van gezichtsbedekkende kleding onwenselijk is. Uitgangspunt is “dat in een vrij land als Nederland iedereen het recht heeft zich naar eigen inzicht te kleden, wat anderen er ook van vinden. Die vrijheid is slechts begrensd in situaties waar het essentieel is dat men elkaar kan aankijken. Bijvoorbeeld omdat goede dienstverlening en/of veiligheid daar gewaarborgd moet zijn. Dit geldt voor onderwijs- en zorginstellingen, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer. Hiervoor geldt dat de overheid de verantwoordelijkheid heeft regels te stellen.”aldus het ministerie van BZK

Het kabinet ziet geen grond voor een algemeen verbod dat op alle openbare plaatsen zou gelden. Het oude wetsvoorstel over gezichtsbedekkende kleding dat door het vorige kabinet is aangeboden aan de Tweede Kamer, wordt daarom ingetrokken. Het nieuwe wetsvoorstel is de uitwerking van een afspraak tussen de coalitiepartners in het regeerakkoord.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

 1. Bernard Weiss op

  Prachtig, eindelijk! Dit initiatief bestrijdt twee problemen: een "niet"-open gedrag in de openbare ruimte, en de verdere scheiding van kerk en staat.

  In de openbare ruimte dienen burgers elkaar open en eerlijk te kunnen ontmoeten. Wie zich achter religieuze kul wil verschuilen doet dat maar thuis. Wie zich in de openbare ruimte wil roeren doet dat ook open, en openbaar.

  En wie zich in openbare, door de overheid en ons allemaal beheerde ruimtes begeeft betracht openheid en eerlijkheid, geen verborgenheid en stiekemheid.

  Wie daar niet tegen kan, blijft maar thuis.

  Het wordt tijd dat een open en openbare democratie zich teweer stelt tegen religieuze verborgenheid en stiekemheid.

  Prima!