Het elektrisch fietsen zal nog fiks groeien. ,,Gemaksfietsers”, noemt Harms ze. Gezinnen met jonge kinderen hebben geen auto meer nodig en blijven vaker in de stad wonen. Het aantal oudere mensen dat langer mobiel blijft, groeit. Fietsfiles, knelpunten en een tekort aan stallingen, met name bij treinstations, zijn het gevolg.

Fiets-belastingvoordeel
,,Miljarden zijn er dus nodig om de fietsinfrastructuur in de komende tien jaar op orde te krijgen”, denkt Tour de Force, een samenwerkingsverband van de VNG, Inter Provinciaal Overleg, steden en het Rijk. Tour de Force wil dat het fietsgebruik tot 2027 met zo’n 20 procent groeit. ,,Berekend is dat de kosten ruimschoots opwegen tegen de baten. Fietsen heeft een positief effect op reistijd, reiskosten, files, luchtkwaliteit en gezondheid. Toch wordt nu gemiddeld maar 33 euro per inwoner besteed aan fietsen tegenover 133 euro voor het spoor en 342 euro voor wegen.” Tour de Force dringt meer aan op belastingvoordelen voor fietsers.

Het KiM heeft berekend dat e-fietsers niet zozeer harder rijden, maar wel verder rijden dan fietsers op traditionele rijwielen; een actieradius van ongeveer anderhalf keer groter. Een derde van de e-fietsers zegt veel minder vaak met bus, tram of metro te reizen. Op dit moment maakt een Nederlander gemiddeld driehonderd fietsreizen per jaar en legt zo ruim 900 kilometer af. Met z’n allen fietsen Nederlanders 15,5 miljard kilometer per jaar.

Toekomst
Dat maakt Nederland ideaal voor het grootste fietscongres ter wereld: Velo-City, dat van 13 tot en met 16 juni in Arnhem en Nijmegen wordt gehouden met allerlei evenementen en een congres. Op het congres dat 13 juni in Nijmegen start, belichten honderden wetenschappers uit de hele wereld de toekomst van fietsen. Honderden deelnemers ervaren 14 juni in Amsterdam hoe je in een drukke Nederlandse stad moet fietsen. Koning Willem-Alexander gaat ze voor: hij maakt 13 juni, na de congresopening, een fietsritje over de nieuwe fietssnelweg tussen Arnhem en Nijmegen.

(Bron: Velo-City / ANP)