Crisisteam voor Amsterdams afval

0

Amsterdam heeft een crisisteam ingesteld in verband met de situatie bij het noodlijdende Afval Energiebedrijf (AEB). De prioriteit ligt volgens de gemeente bij de noodzakelijke maatregelen om de publieke diensten te garanderen.

Het crisisteam werkt plannen uit om het ophalen en de verwerking van Amsterdams huishoudelijk afval en de warmtelevering van 35.000 huishoudens op korte én lange termijn te garanderen. ‘We zetten alle zeilen bij om ervoor te zorgen dat Amsterdammers hier zo min mogelijk last van ondervinden; dat afval op tijd wordt opgehaald en wordt verwerkt en dat de warmtelevering gewoon doorgaat.’ De inzameling van grofvuil is al vertraagd door de situatie.

Miljoenensteun

Het noodlijdende AEB legde begin deze maand vier van de zes verbrandingsovens om veiligheidsredenen stil. Om het afvalbedrijf er bovenop te helpen krijgt AEB voor 16 miljoen euro aan steun van de gemeente Amsterdam en de banken. De stad staat garant voor 6 miljoen, de banken voor 10 miljoen. Dat heeft het college laten weten aan de gemeenteraad. Amsterdam is 100 procent aandeelhouder van het afvalbedrijf.

Voorwaarden

De gemeente stelt wel voorwaarden aan de financiële steun. Zo is maandag een ‘puinruimer’ aangesteld die de komende weken opties uitwerkt voor de toekomst van AEB, in overleg met de banken en de gemeente. Het bedrijf zelf spreekt van een ‘belangrijke eerste stap voor de structurele langetermijnoplossing.’

Gratis whitepaper | Afvalbeheer

Inzameling, vervoer, verwerking en de nuttige toepassing. Hoe bepaal je de juiste wijze van afvalbeheer? Lees meer

Het stadsbestuur heeft ook twee nieuwe commissarissen aangesteld om toezicht te houden. AEB moet zelf met een ‘plan B’ komen om de continuïteit van de afvalverwerking te garanderen, als die om wat voor reden dan ook in het geding zou zijn. Het Amsterdamse college gaat externe deskundigen vragen de gang van zaken te onderzoeken.

Zeker gesteld

Verder zegt de gemeente zich coulant te hebben opgesteld door de betaling van de afvalverbranding in juni (3,2 miljoen euro) twee weken eerder dan gebruikelijk over te maken. Ook de betaling van juli (3 miljoen) wordt versneld overgemaakt. Daarmee zijn de verbranding van hoofdstedelijk afval en de levering van duurzame warmte voor 35.000 huishoudens voor even zeker gesteld.

Akkoord

Desondanks breidt AEB volgens Het Parool wel het aantal dieselaggregaten uit als noodoplossing om de stadsverwarming draaiend te houden. AEB stelt dat de gemaakte afspraken het bedrijf in staat stellen garanties af te geven voor het ‘ordentelijk omleiden’ van het bedrijfsafval dat niet kan worden verwerkt door de tijdelijke sluiting van vier verbrandingslijnen. Die moesten stoppen om de veiligheid van de medewerkers te garanderen. ‘Het akkoord stelt de medewerkers van AEB in staat zich volledig te blijven inzetten voor de maatschappelijke taak.’

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden