‘Inzet van bladblazers is aan gemeenten’

0

Of en hoe gemeenten bladblazers willen inzetten voor het onderhoud van openbaar groen, kunnen ze zelf zorgvuldig afwegen. Minister Van Veldhoven van Milieu is niet van plan om op te treden tegen het gebruik van bladblazers en een landelijk verbod is niet mogelijk.   

Dat schrijft Van Veldhoven in antwoord op Kamervragen over ‘bladblazerterreur’. Deze komen van Tweede Kamerlid Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, die ‘de oorlog heeft verklaard aan lawaaiige en ongezonde bladblazers’. Hij vraagt of de minister bekend is met de nadelige effecten op natuur, mens en milieu en of een verbod mogelijk is. Of dat ze met gemeenten wil onderzoeken hoe de bladblazer zo snel mogelijk ‘uit te faseren’.

Keuze aan gemeenten

Vanwege Europese regelgeving is het volgens Van Veldhoven niet mogelijk om bladblazers te verbieden. ‘Het is aan gemeenten om te beslissen of zij bladblazers willen inzetten en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Ze kunnen kiezen voor bladblazers die zo schoon en stil mogelijk zijn, en de effecten voor de gezondheid en de natuur afwegen tegen nut en noodzaak van het gebruik ervan.’

Gemeenten hebben wel middelen om de inzet van bladblazers te reguleren. Het gebruik door gemeentelijke instellingen kan bijvoorbeeld via de aanbestedingsvoorwaarden worden gestuurd. De tijden en plekken waar inwoners bladblazers mogen gebruiken zijn via de eigen Algemene plaatselijke verordening (APV) in te perken. De minister vind het niet de taak van de nationale overheid om zich hierin te mengen. Ze wil wel het onderwerp via de VNG bij gemeenten onder de aandacht brengen.

Geluidsnorm

Verder stelt Wassenberg vragen over geluidsoverlast van de apparaten. Ook hier verwijst Van Nieuwenhoven naar Europese regelgeving. Ze antwoordt dat er op dit moment geen Europese norm voor het maximale geluidsvermogensniveau is. ‘Het opnemen van een geluidnorm voor bladblazers wordt wel overwogen.’ Over het effect van het lawaai op medewerkers die met de bladblazers werken is de minister duidelijk. Voor de blootstelling van werkenden aan lawaai dienen gemeenten zich te houden aan de Arbeidsomstandighedenwet.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden