Subsidie voor sociaal idee

0

Gezocht: inwoners met een goed initiatief om bewoners in wijken en buurten meer met elkaar in contact te laten komen, en om elkaar te helpen prettig en zelfstandig te wonen en leven. De gemeente Haarlem verleent subsidie aan relevante voorstellen.

‘Goede sociale ideeën zijn geld waard en onmisbaar voor onze wijken en buurten,’ zo stelt de gemeente. Haarlem wil vernieuwende sociale ideeën en kleinschalige bewonersinitiatieven de kans geven om uitgevoerd te worden. Ze roept daarvoor organisaties, stichtingen, inwoners en wijkraden op om een aanvraag in te sturen en aanspraak te maken op de subsidieregeling sociale initiatieven.  

Sociale toegankelijkheid

De gemeente heeft 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de Toegankelijkheid en richt zich daarbij niet alleen op het verbeteren van fysieke toegankelijkheid, maar juist ook op sociale toegankelijkheid. Hoe ga je om met mensen met een beperking? De gemeente kijkt daarom met extra aandacht naar subsidieaanvragen die de sociale toegankelijkheid bevorderen of de verbinding leggen tussen zorg en welzijn.

Denk bijvoorbeeld aan een initiatief waarbij mensen met en zonder beperking samen kunnen meedoen aan activiteiten in de wijk of buurt. ‘In de praktijk wordt het aanbod vaak apart georganiseerd voor de verschillende doelgroepen.’ Of een initiatief dat gericht is op bewustwording: wat kunnen inwoners zonder beperking doen, zodat Haarlemmers met beperking makkelijker volwaardig en op een leukere manier kunnen meedoen?

Subsidieregeling sociale initiatieven

Het indienen van een voorstel kan tot 1 oktober. Indieners van een aanvraag krijgen een uitnodiging om het idee kort en krachtig te presenteren. Aan de subsidie zijn uiteraard voorwaarden verbonden: zo moet het projectvoorstel bijvoorbeeld voorzien zijn van een begroting, start het project binnen drie maanden na het verlenen van de subsidie en bestaat twintig procent van de totale projectkosten uit co-financiering (bijvoorbeeld door inzet van eigen personeel of een bijdrage van derden).

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden