Vervuilende scooters geweerd uit Amsterdam

1

De gemeente Amsterdam heeft met BOVAG en RAI Vereniging een intentieovereenkomst getekend, waarin maatregelen zijn afgesproken om op korte termijn de meest vervuilende brom- en snorfietsen uit de bebouwde kom te weren.

Het gaat dan voornamelijk om de versies met een tweetaktmotor. De milieuzone voor brom- en snorfietsen moet bijdragen aan een uitstootvrije stad in 2025. Verantwoordelijk wethouder Choho maakte eerder al afspraken met de logistieke branche, het GVB en de taxibranche om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren: ‘We moeten er echt met zijn allen aan werken om de lucht in Amsterdam schoner en gezonder te krijgen. Ik ben blij dat de BOVAG en Rai Vereniging de maatregelen die de gemeente voorstelt ondersteunen, en ook hun verantwoordelijkheid nemen om de meest vervuilende vervoersmiddelen van de weg te krijgen.’

Alle brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor en een DET van vóór 1 januari 2011 krijgen geen toegang tot de milieuzone. Hiermee worden voornamelijk de meest vervuilende tweetaktvarianten geweerd. BOVAG, RAI Vereniging en de gemeente Amsterdam zijn overeengekomen dat er ontheffing wordt verleend aan brom- en snorfietsen met een viertakmotor van maximaal tien jaar oud. Dit betekent dat brom- en snorfietsen met een Datum Eerste Toelating (DET) vanaf 1 januari 2008 een ontheffing aan kunnen vragen om in de milieuzone te rijden. Deze ontheffing wordt tot uiterlijk 1 januari 2021 aan zowel Amsterdammers als aan niet-ingezetenen van Amsterdam verleend voor viertakt brom- en snorfietsen niet ouder dan tien jaar.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de milieuzone voor brom- en snorfietsen voor de gehele bebouwde kom van Amsterdam, met uitzondering van de dorpen in Noord (Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

1 reactie

  1. De titel klopt niet. Het gaat immers alleen maar om de 'meest vervuilende' scooters. Anders zouden alle scooters per direct uit de stad geweerd worden. Uitz de electrische. Nog los van alle andere gevaren die deze voertuigen met zich meebrengen.