Meeste afval in minst stedelijke gebieden

0

In niet-stedelijke gebieden werd vorig jaar het meeste afval per inwoner opgehaald: 592 kilo. In zeer stedelijke gebieden bleef het gewicht met zo’n 419 kilo het laagst. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Gemeenten zamelden gemiddeld 494 kilo huishoudelijk afval per inwoner in. Er zijn de afgelopen decennia steeds meer mogelijkheden bijgekomen om afval gescheiden in te leveren, zoals afvalcontainers en de milieustraat. 

Flinke verschillen

Volgens het CBS zijn er grote verschillen in afvalproductie en – verwerking tussen gemeenten. Zo wordt in de grote steden minder vaak gft-afval gescheiden. Mensen zijn er meestal kleiner behuisd en hebben daarom geen ruimte voor een gft-container. Daarnaast verschilt de productie van afval tussen gemeenten. In toeristische gebieden, zoals de Waddeneilanden, wordt meer afval per inwoner geproduceerd. Dat komt andere andere doordat vakantiewoningen geen geregistreerde bewoners hebben, maar er wel afval wordt geproduceerd, aldus het CBS.

Verschil in inzameling gft-afval en glas

In niet-stedelijke gemeenten, waar meer huizen een tuin hebben, werd in 2018 gemiddeld 138 kilo groente-, fruit- en tuinafval per inwoner ingezameld. In zeer stedelijke gemeenten lag dit gemiddelde een stuk lager: 29 kilo per inwoner.

De verschillen tussen stedelijk en minder stedelijk gebied zijn in het geval van glasafval minder groot. Vorig jaar zamelden niet-stedelijke gemeenten gemiddeld 23 kilo hiervan per inwoner in, matig stedelijke gemeenten 23 kilo en zeer stedelijke gemeenten 16 kilo.

Toeristen-verzamelaars

Op de Waddeneilanden werd per hoofd van de bevolking relatief veel glas opgehaald. Op Vlieland was dit bijvoorbeeld 153 kilo. Volgens het CBS is dit het effect van toerisme in gemeenten met weinig inwoners. Het is ook te zien in Zeeuwse kustgemeenten.

Op de Waddeneilanden werd in 2018 ook relatief veel papier per inwoner opgehaald. Op Schiermonnikoog was dit 185 kilo. In niet-stedelijke gebieden werd gemiddeld 68 kilo papier per hoofd van de bevolking in ontvangst genomen. In zeer sterk stedelijke gemeenten was dat gemiddeld minder dan de helft (29 kilo).

Gratis whitepaper | Afvalbeheer

Inzameling, vervoer, verwerking en de nuttige toepassing. Hoe bepaal je de juiste wijze van afvalbeheer?

 

Lees meer

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden