Milieuadvies blijft voor lokale rekening

0

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat blijft erbij dat gemeenten zelf moeten betalen voor adviezen van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Dat blijkt uit haar antwoorden op Kamervragen van PvdA en GroenLinks.

Aanleiding voor de vragen was een rapport van bureau Berenschot. Daaruit bleek dat er steeds minder adviezen worden aangevraagd in het kader van milieueffectrapportages. Die ontwikkeling is zichtbaar sinds het Rijk de geldkraan hiervoor in 2014 dichtdraaide. Vooral voor kleinere gemeenten wegen de kosten zwaar, met als gevolg dat de kwaliteit van de procedures en rapporten achteruit holt.

Licht stijgende lijn

Van Nieuwenhuizen schreef meteen al dat ze ‘geen aanleiding’ zag om de financiering te veranderen. De vragenstellers willen weten waarom niet. De bewindsvrouw komt daarop met enkele argumenten op de proppen. Zo wijst zij erop dat de aantallen adviezen met de conjunctuur meebewegen en in 2017 ‘weer een licht stijgende lijn vertonen’, en dat het gaat om een ‘tussentijdse evaluatie’.

Samenloop Omgevingswet

Bovendien is dit ‘niet het moment om de tariefstructuur te herzien’, aldus Van Nieuwenhuizen, aangezien er ‘met de komst van de Omgevingswet sowieso het een en ander gaat veranderen in het m.e.r.-stelsel’. GroenLinks voorspelt evenwel ‘een nog verdere afname van het aantal verplichte en vrijwillige adviesaanvragen’ als gevolg van de Omgevingswet, die in 2021 in werking moet treden.

Van Nieuwenhuizen: ‘De minister van Binnenlandse Zaken [verantwoordelijk voor de Omgevingswet, red.]en ik gaan niet vooruitlopen op de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet. Ik zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en met de Commissie voor de m.e.r. om de tafel gaan als daar aanleiding toe is.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden