Twintig procent niet Wabo-proof

0

Eén op de vijf gemeenten heeft de Omgevingsvergunning niet volledig ingevoerd. Daar staat tegenover dat veel gemeenten de Wabo hebben aangegrepen om de dienstverlening te verbeteren.

Dit gebeurt ondermeer door de processen te vereenvoudigen en de doorlooptijden te verkorten. Opvallend is dat de gemeenten vooral hebben geïnvesteerd in het vergunningsdeel van de Wabo; vier op de tien gemeenten heeft namelijk geen integraal handhavingprogramma opgesteld.

Dit blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek onder 79 gemeenten dat in september 2010 is uitgevoerd door Telengy.

Doelstellingen
Gemeenten hebben diverse doelstellingen met het invoeren van de omgevingsvergunning. Ruim 70% van de gemeenten noemen het integraal aanbieden of de een-loket-gedachte als belangrijke doelstelling. Andere doelstellingen die hoog scoren zijn het vereenvoudigen van de processen, het verkorten van de doorlooptijden en het digitaal aanvragen van een vergunning. Frappant is dat het merendeel van de gemeenten aangeeft dat deze doelstellingen ook zonder wetgeving gerealiseerd had kunnen worden, de juridische implicaties daarbij buiten beschouwing latend.

Knelpunten
Kennis en kunde van de medewerkers is over het algemeen in orde. Slechts 17% van de gemeenten geeft aan dat het kennisniveau van de medewerker nog niet voldoende is. Gemeenten ervaren als grootste knelpunten bij de invoering de ICT-omgeving en gebrek aan tijd en geld.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden