Waterwet zoals Wabo duurt nog jaren

0

Ook alle vragen over water moeten via de gemeente lopen. De ambtenaar is dan een “veredeld doorgeefluik”, zegt Peter de Putter, lid van het Kernteam Waterwet en van de stuurgroep Omgevingsloket Online.

Dit gaat volgens De Putter nog wel een jaar of twee duren. “Als dit goed werkt, is dat prettig voor burgers.

Achter het loket krijgen de gemeenten wel meer taken uit te voeren.” De

bedoeling is de Waterwet over een half jaar technisch onder te brengen in het

Omgevingsloket Online
. Toch begint het lastiger werk daarna pas, denkt De

Putter.

Samenwerking

“Dit is best een klus”, meldt de expert. “Het gaat nog wel

een paar jaar duren voordat de kennis in huis is, maar het is vooral een

psychologisch verhaal. Het gaat om samenwerking tussen overheden.” En daar

wringt de schoen nog. Dit vraagt om een nieuwe manier van werken. “Veel

medewerkers zijn gewend in hun eigen gebouw te zitten; nu moet je naar buiten. Dat

vraagt om een cultuuromslag.”

De Putter heeft een praktisch advies. “Zorg dat je elkaar

kent. Organiseer een sessie met Rijkswaterstaat en het waterschap. Leer elkaar

kennen. Als gemeenteambtenaar moet je burgers met vergunningsaanvragen kunnen

doorsturen naar de juiste contactpersoon. Als je die een keer hebt gezien, zijn

de taken binnen de Waterwet veel eenvoudiger uit te voeren.”

Omgevingsloket

De gemeente is dus niet het bevoegde gezag, zoals bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) maar krijgt wel

de vragen van inwoners. De ambtenaar moet weten bij wie hij moet zijn. Bij

Rijkswaterstaat, voor grote projecten? Bij het waterschap, voor regionale projecten,

of bij de provincie voor vragen over een deel van het grondwater. “Het

Omgevingsloket is maar een systeem. Het is de vraag of al de wateraanvragen via

de gemeente in goede banen worden geleid.”

Goed, om wat voor aanvragen gaat het? De landelijke Helpdesk

Water
heeft een lijst samengesteld:

 • Aanleg of bouw van een

  steiger (in water)
 • Lozen van water of stoffen

  op oppervlaktewater
 • Saneren van de bodem met

  lozing op het oppervlaktewater
 • Slaan van een damwand
 • Bronbemaling (onttrekking

  van grondwater)
 • Aanleg van drainage of

  ontwateringsvoorziening
 • Bouwen op of aan of in de

  buurt van een waterstaatswerk zoals een dijk of gemaal
 • Aanleg van een waterberging
 • Dempen van een watergang,

  sloot of greppel
 • Afkoppelen van hemelwater

  naar oppervlaktewater. Meldingsplicht op grond van lozingsregels
 • Aanleg van een

  bodemenergiesysteem (onttrekking van grondwater)
 • Drinkwaterwinning

  (onttrekking van grondwater)

Voor het soepel uitvoeren van de Waterwet bestaat volgens De Putter geen deadline.

Volg Gemeente.nu op Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden