Wro versnelt planvormingsproces niet

0

Gemeenten liggen op koers met het ‘Wro-proof’ maken van hun ruimtelijke plannen. Gemeenten raken ook steeds meer gewend aan de toepassing van de Wro.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) is na ruim twee en een half jaar al redelijk ingeburgerd. Dit blijkt uit het jaarlijks terugkerend onderzoek van Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud onder honderd gemeenten en de twaalf provincies. De vraag is echter of de wet nu haar doel bereikt.

De Wro schrijft voor dat bestemmingsplannen niet ouder mogen zijn dan tien jaar. Ook moeten zij sinds 1 januari 2010 digitaal raadpleegbaar zijn voor burgers. Het doel van de Wro is de planprocessen te versnellen. Uit het onderzoek blijkt dat dit nog maar op beperkte schaal wordt behaald. Strikt genomen zijn door de invoering van de nieuwe Wro en ook de Crisis- en herstelwet de procedures wel verkort, maar de doorlooptijd van de planprocessen wijzigen niet of nauwelijks.

Politiek en financiën bepalend
Gemeenten en provincies besteden nu meer tijd en energie aan het voortraject van de ruimtelijke procedures en zijn minder tijd kwijt aan de procedures zelf. Hierdoor neemt  de totale doorlooptijd nagenoeg niet af. De cruciale vraag is ook of het wettelijk kader een ruimtelijk planproces nu kan versnellen. De ervaring leert dat met name de politieke besluitvorming veel tijd vergt en financiële overwegingen planprocessen doen vertragen, iets waar wet- en regelgeving niet of nauwelijks invloed op heeft.

Dat de wet voorziet in kortere procedures wil nog niet zeggen dat de wet geleid heeft tot verkorting van het gehele planvormingproces. Het zijn vaak politieke en financiële redenen die leiden tot vertraging in de planvorming en daar kan een Wro of een Chw moeilijk iets aan veranderen.

Gemeenten liggen op koers
Samenvattend kan verder worden gesteld dat gemeenten het afgelopen jaar veel werk hebben verricht om hun ruimtelijke plannen te laten voldoen aan de nieuwe wetgeving. Gemeenten en provincies raken ook steeds meer gewend aan de toepassing van de Wro. De ervaringen met de Wro bieden ook leermomenten voor de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) die vanaf oktober 2010 geldt. De Wabo beoogt een einde te maken aan het groot aantal afzonderlijke vergunningen die nodig zijn bij de realisatie van een ruimtelijk project.

 

Alles over de Wro en de context van de wet is te vinden in de Kennisbank Omgevingsrecht. Meer informatie >>

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden