Zijlstra: Rijk zal monumentenzorg monitoren

0

De Monumentenwet en de Wabo worden gewijzigd. Hoe dat precies zal gebeuren, blijft onduidelijk. Dat het Rijk de gemeenten zal monitoren bij de uitvoering is wel toegezegd.

Staatssecretaris Halbe Zijlstra wil de verantwoordelijk voor

monumenten en huizen die vallen onder het beschermde stadsgezicht grotendeels bij gemeenten neerleggen en de bewoners van de panden

veel meer vrijheid geven. Verbouwen of uitbreiden, dat moet deels

vergunningsvrij gebeuren. Al het onderhoud wordt vergunningsvrij, als het ligt

aan Zijlstra.

De plannen brengen onrust teweeg, terwijl iedereen het er

wel over eens is dat de regeldruk omlaag moet. Tijdens een commissievergadering

blijkt dat een meerderheid van fractiewoordvoerders van de Tweede Kamer voorstanders

zijn van een meldplicht. Bewoners met bouwplannen moeten hier dan eerst een

melding van maken bij hun gemeente.

Meldplicht

“Volgens mij volgt op de meldplicht geen juridische

procedure”, stelt Kamerlid Boris van der Ham van D66. “Het is een heel licht

middel.” Toch ziet de staatssecretaris dit anders. “In de Wabo is de

Rijksoverheid geautoriseerd om de regels op te stellen, dus een lokale

meldplicht zou niet passen bij deze wet. Het punt is dat een gemeente

vervolgens moet bepalen of er na die melding een vergunningsplicht bestaat,

terwijl we juist streven naar vergunningsvrij bouwen.”

“Er gaat veel naar de gemeenten en veel wordt overgelaten

aan de huizenbezitters”, zegt Jasper van Dijk van de SP. “De eigenaar gaat

bepalen hoe een monument wordt ingericht. Dat is risicovol.” De SP wil dat de

cultuurhistorische waarde van een gemeente wordt vastgelegd in structuurvisies.”

Zijlstra benadrukt dat juist voor het kleine onderhoud dit

soort plannen en de meldplicht averechts zullen werken. “Zo boeken we geen betere

resultaten.” De PvdA wil het verst gaan met de regulering. Dit staat haaks op het plan van de staatssecretaris. “Het gaat dan om papieren vergunningstrajecten,

die er niet toe leiden dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Als ze

een hek willen ontroesten, moeten ze daar een vergunning voor aanvragen. Dat

duidt ook niet op vertrouwen.”

Subsidies

De staatsecretaris trekt wel 27 miljoen euro uit voor de restauratie van

45 monumenten en volgend jaar komt hetzelfde schip met geld nog eens langs. Artis

kan op die manier het Groote Museum (zie afbeelding) weer openen, bijvoorbeeld. Zijlstra zegde

toe nog voor het zomerreces de precieze wijzigingen voor te leggen aan de

Kamer.

Volg Gemeente.nu via Twitter.

Over Auteur

Avatar

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden