Vaker long-, hart- en vaatziekten in plattelandsgemeenten met weinig veehouderij

0

In Zuid-Limburg, Groningen en Zeeland komen relatief gezien vaker COPD en hart- en vaatziekten voor. Deze ziekten blijken sterk streekgebonden.

Dat wordt duidelijk door analyse van volksgezondheidsdata van alle ruim 400 gemeenten in Nederland door V-focus. Het onderzoek bekijkt in Nederland de relatie tussen volksgezondheid en intensiteit van veehouderij. Hiervoor zijn van alle gemeenten volksgezondheidsdata, dieraantallen (uitgesplitst naar sector) en bevolkingsdichtheden (via CBS, Nivel, RIVM) verzameld.

Top20
Het onderzoek laat zien dat het aantal COPD- en hart- en vaatziektenpatiënten een sterk regionaal karakter heeft.  De top20-gemeenten met het grootste aantal COPD-patiënten per 1.000 inwoners vinden we in Zuid-Limburg (9 gemeenten), provincie Groningen (8 gemeenten), Friesland (1 gemeente), Zeeland (1 gemeente) en Noord-Brabant (1 gemeente). De top20-gemeenten met de laagste percentages COPD-patiënten bevinden zich in het midden van het land (vooral Utrecht, Flevoland, delen van Noord- en Zuid-Holland). De gemeenten in beide rankings kenmerken zich door relatief weinig veehouderij en een lage bevolkingsdichtheid.

Voor hart- en vaatziekten geldt ongeveer hetzelfde: de top20-gemeenten met hoogste aantallen patiënten per 1.000 inwoners liggen bijna allemaal in Limburg, Groningen en Zeeland. Flevoland en Utrecht registreren ook hier de laagste cijfers. Er blijkt dan ook een correlatie te zijn tussen COPD en hart- en vaatziekten, zo blijkt uit de analyse.

Middenmoters
Brabant en Noord-Limburg zijn landelijk gezien een middenmoter voor wat betreft COPD en hart- en vaatziekten. Het onderzoek heeft gekeken naar verschillen tussen stedelijke gemeenten (> 1.400 inwoners/km2) en plattelandsgemeenten (tot 400 inwoners/km2) met weinig of veel intensieve veehouderij. In de tabel staan de data voor de tien gemeenten met de hoogste mensdichtheid, de tien plattelandsgemeenten met de laagste en hoogste dichtheid van de intensieve veehouderij. De percentages zijn ten opzichte van het gebiedsgemiddelde (24,3 COPD- en 148 hart- en vaatziektenpatiënten per 1000 inwoners).

Verklaring
Uit deze gegevens blijkt dat COPD en hart- en vaatziekten het meeste voorkomen in het landelijke gebied, met de minste veehouderij. Naar een verklaring wordt nog gezocht. Ook is het momenteel nog onduidelijk of de bevindingen in Noord-Brabant en Limburg eveneens gelden voor andere provincies.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden