Snel goedkope huisvesting en samenredzaamheid voor kwetsbare groepen

0

In Magic Mix-woonprojecten wonen mensen uit verschillende doelgroepen gemengd samen en gaan verbindingen aan om elkaar te versterken. De woonprojecten bieden een tijdelijke oplossing voor nieuwkomers op de huurmarkt die snel en goedkoop onderdak nodig hebben. Verschillende gemeenten en woningcorporaties experimenteren hier al mee. Platform31 en vakgemeenschap Wat Werkt in de Wijk hebben aan de hand van concrete casussen bekeken welke voorwaarden er nodig zijn om de woonprojecten tot een succes te maken.

Magic Mix-projecten richten zich op doelgroepen die snel huisvesting nodig hebben, zoals statushouders, studenten, mensen die uitstromen uit instellingen, gescheiden mensen, ouderen of arbeidsmigranten. Een belangrijke reden voor het opzetten van deze woonprojecten is een tekort aan betaalbare huisvesting, maar ook het bevorderen van de ‘samenredzaamheid’ van kwetsbare doelgroepen.

Bewonersmix
Eerder bracht Platform31 met een casusonderzoek al de voordelen van Magic Mix-projecten vanuit een woningmarktperspectief in beeld. Hiervoor bezochten de onderzoekers twintig Magic Mix-projecten. Ze concludeerden dat de tijdelijke aard van de wooncontracten veel voordelen bieden. De woonprojecten zorgen ervoor dat de lokale woningmarkt soepeler functioneert en ze werken als een ‘opstap’ in de wooncarrière van haar bewoners. Een goede mix in de samenstelling is belangrijk. Daarbij is het belangrijk om balans te vinden tussen de aantallen van ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners.

Woningcorporatie Portaal stelde wooncomplex Majella Wonen in Utrecht beschikbaar voor Magic Mix. Er wonen 35 ex-dak-en thuislozen gemengd met reguliere huurders. Van de reguliere huurders wordt een actieve bijdrage leveren aan de woonvorm verwcht door ondersteuning te bieden en activiteiten te organiseren. Bijzonder aan dit woonproject is dat de bewoners in dit gemengde complex er in principe permanent wonen. Zodoende kunnen ze daadwerkelijk wortelen in het complex en in de wijk. De ex-dak- en thuislozen krijgen voor twee jaar een ‘omklapcontract’ en begeleiding vanuit een zorgorganisatie. In deze twee jaar wordt gemonitord of zelfstandig wonen zonder professionele zorg mogelijk is voor de bewoner. Een belangrijke succesfactor voor dit woonproject is dat alle bewoners lid zijn van de woonvereniging. De woonvereniging mag bijvoorbeeld beslissen wie er in aanmerking komt als een van de 35 reguliere woningen vrijkomt.

Zelfredzaamheid
Corporatie Eigen Haard werkt momenteel aan verschillende Magic Mix-projecten in Amsterdam, waaronder Starters Up. Dit gaat 30 starters en herstarters op de woningmarkt huisvesten in een voormalig kantoor van Eigen Haard waar ze intensief zullen samenleven. Het voornaamste doel is huisvesting voor diverse doelgroepen. Al beoogt Starters Up de gemengde bewonersgroep ook aan te moedigen tot zelfbeheer, zelfredzaamheid en activiteiten ondernemen.

Corporatie Portaal wil haar eerdere ervaringen met Magic Mix gaan gebruiken door ze toe te passen op een reeds bewoond complex met veel leefbaarheidsproblemen. Het project ‘Sociaal renoveren in bestaande bouw’ is onderdeel van een grotere fysieke en sociale aanpak van de wijk. Aan de hand van een stappenschema heeft zij doelgroepen, doelen en beoogde effecten voor bewoners, de wijk, de corporatie en eventuele partners in kaart gebracht.

 

 

 

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden