Nieuwe woningwet geeft huurder meer rechten

0

In de nieuwe woningwet die vandaag in werking gaat krijgen huurders meer te vertellen binnen corporaties en gemeenten. Ook wordt het toezicht op corporaties verbeterd

Gemeentelijke behoefte

Een huurdersvereniging mag een derde van de leden van de raad van toezicht van een corporatie voordragen. Bij bepaalde besluiten, zoals fusies, hebben de huurders ook instemmingsrecht. Gemeenten, corporaties en huurders kijken verder samen naar wat lokaal nodig is op woongebied.

Terug naar kerntaken

Corporaties moeten de minst draagkrachtigen de betaalbaarste huizen toewijzen. Verder moeten ze zich beperken tot hun kerntaken: bouwen voor en verhuren aan de lagere inkomens. Hiermee moet een einde komen aan commerciële avonturen en een te brede uitleg van het begrip “leefbaarheid”.

Verbeterd toezicht

Het toezicht op corporaties wordt verbeterd. Dit komt indirect voort uit het onderzoek van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties. Deze onderzocht de problemen waarin woningcorporaties de afgelopen jaren ware beland.

In een advertentie in verschillende kranten schrijft Vereniging van woningcorporaties Aedes dat het systeem van sociale huisvesting intact blijft: “Woningcorporaties blijven zich inspannen zodat mensen met minder inkomen in een goed, betaalbaar en energiezuinig huis kunnen wonen. Ze blijven verschil maken in wijken die opgeknapt moeten worden. In steden en krimpgebieden. Ze doen dat – nog meer dan voorheen – in samenspraak met gemeenten en huurders”.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden