Plannen inperking vakantieverhuur ‘gaan niet ver genoeg’

0

De Raad van State heeft positief geadviseerd over het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte. Na de aanpassingen op verzoek van onder meer gemeenten, is het nu klaar voor behandeling in de Tweede Kamer. Maar de vier grote steden vinden de plannen niet ver genoeg gaan.  

Gemeenten krijgen meer wettelijke bevoegdheden om vakantieverhuur via platforms als Airbnb in goede banen te leiden en hierop te handhaven. Zo kunnen ze een registratieplicht instellen voor verhuurders en eventueel uitbreiden met een meld- en vergunningplicht. Voor fraude zoals illegale onderverhuur van sociale huurwoningen dreigen straks boetes van maximaal 83.000 euro. Dat staat in het wetsvoorstel toeristische verhuur van woonruimte.

Maatregelen

De Raad van State gaf een positief advies en de plannen zijn nu klaar voor behandeling in de Kamer. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om maatregelen te nemen, vooral als er schaarste is aan woonruimte of als de leefbaarheid van een wijk onder druk komt te staan. In alle gevallen geldt dat de gemeenteraad met een goede onderbouwing moet komen over nut en noodzaak om deze maatregelen in te zetten.

Schaarste

Tijdens de internetconsultatie eerder dit jaar vroeg de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om een verruiming van de beoogde maatregelen. Ook zonder ‘onrechtvaardige en onevenwichtige effecten van schaarste’ zou het gemeentebestuur de verhuur aan banden moeten kunnen leggen. Die lobby heeft succes: mede naar aanleiding van reacties op de raadpleging biedt het definitieve voorstel daartoe mogelijkheden.

Teleurgesteld

Maar volgens wethouders in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht gaat de ‘Airbnb-wet’ niet ver genoeg. Ze willen dat behalve verhuurders ook platforms verplichtingen krijgen, meldt NRC. Het wetsvoorstel kwam er juist na aandringen van de grote steden. Zij zijn tevreden met de komst van de registratieplicht, maar teleurgesteld dat de handhaving van de regels volledig bij hen komt te liggen, aldus de koepelorganisatie G4. Ook bestaan er twijfels over de bereidheid van platforms om mee te werken aan het registratiesysteem.

Registratienummer

De VNG wilde gemeenten ook de mogelijkheid geven een registratienummer te weigeren of een ongebruikt nummer te schrappen. Maar dat gebeurt niet, het nummer is niet bedacht om gemeenten beleidsvrijheid te gunnen. ‘De registratieplicht heeft als doel inzicht te krijgen waar en door wie woonruimte voor toeristische verhuur wordt aangeboden, zodat gemeenten de bestaande wet- en regelgeving kunnen handhaven. Daarom kunnen er geen voorwaarden aan verbonden worden. Het is geen instrument voor de regulering van de toeristische verhuur van woonruimte,’ vermeldt de toelichting.

Begripsbepaling

Gemeenten verlangden tevens een duidelijkere omschrijving van toeristische verhuur. Daarom is de begripsbepaling aangepast. Naast verhuur via platforms vallen daardoor vormen als B&B en short stay eronder. Net als de verhuur van woonruimte aan expats, arbeidsmigranten en buitenlandse studenten die niet zijn ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente waarin de woonruimte zich bevindt.

Woningruil en woningbewaring vallen niet onder toeristische verhuur. Ook recreatiewoningen niet, omdat ze niet onder het begrip ‘woonruimte’ vallen. Woonboten daarentegen weer wel.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden