Zwolle gaat huurwoningen naar inkomen toewijzen

0

De gemeente Zwolle en de Zwolse corporaties gaan huurwoningen passend bij het inkomen toewijzen.

De gemeente en de corporaties hebben een tien puntenplan voor betaalbaarheid opgesteld, die het voor de laagste inkomens makkelijker moet maken om de huur en de vaste lasten op te brengen. De zogenaamde betaalbaarheidsagenda is een combinatie van maatregelen gericht op lagere woonlasten en maatregelen om meer goedkope woningen aan de huurmarkt toe te voegen. Het toewijzen van woningen passend bij het inkomen is daar één van.

te weinig compensatie
Uit onderzoek naar de woonlasten in Zwolle blijkt dat er vanaf 2012 aan ongeveer 520 huishoudens met minimuminkomen een woning met huurprijs boven de €576 /  €618,-  (prijspeil 2015) is toegewezen. Zij krijgen een relatief groot deel van hun huurlasten niet gecompenseerd in de huurtoeslag. Als hun inkomen niet verbetert, bevindt deze groep zich in een kwetsbare positie als het gaat om de verhouding tussen inkomsten en de vaste lasten. Het inkomen is feitelijk te laag voor de huur van de woning.

De corporaties werken aan een voorstel om deze groep toegemoet te komen en de vaste lasten te verminderen. Zij kunnen de huren voor mensen met een inkomen op bijstandsniveau die een huurprijs boven de € 576 / € 618 (prijspeil 2015) betalen verlagen en bieden hiervoor maatwerk op basis van door corporaties vast te stellen noodzaak. Het gaat hier alleen om woningen die na het vertrek van de huidige huurder een lagere huurprijs zouden krijgen.

Verhuisvergoeding
Er is dan  nog een groep  met een laag inkomen, die in een woning wonen die niet voor een lagere huurprijs in aanmerking komt. Deze groep komt bij de gemeente in aanmerking voor een verhuisvergoeding als zij naar een goedkopere huurwoning verhuizen.  In totaal is hiervoor een bedrag van € 155.000,- beschikbaar in het Noodfonds van de gemeente.  Deze voorstellen worden de komende maanden verder uitgewerkt.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden