20 Procent zorgvragers heeft te klein netwerk

0

Het merendeel van de chronisch zieken, ouderen en gehandicapten durft niet om hulp te vragen bij buren of familie.

Stimuleer de sociale contacten en versterk de steun aan mantelzorgers. Deze aanbevelingen doen cliëntorganisaties aan het ministerie van VWS naar aanleiding van een digitale raadpleging onder ruim 6000 mensen met een beperking. Ruim 20 procent van de mensen met een beperking kan geen oplossing vinden voor het gebrek aan sociale contacten, blijkt uit de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten, waaraan bijna zesduizend mensen met een beperking hebben meegedaan.

De deelnemers zijn het minst tevreden over de oplossing die ze hebben gevonden voor het onderhouden van sociale contacten. Ruim 20 procent weet voor het gebrek aan sociale contacten helemaal geen oplossing te vinden.

Cliëntenmonitor
De raadpleging is een onderdeel van de cliëntenmonitor van het programma Aandacht Voor Iedereen (AVI). Dit programma is opgezet om leden van Wmo-raden en belangenbehartigers te informeren over de transitie van de AWBZ-begeleiding. De resultaten die het programma oplevert kunnen Wmo-raden en cliëntenorganisaties gebruiken bij het advies aan gemeenten en politiek. De negen betrokken organisaties zijn: Ieder(in), CSO, Koepel Wmo-raden, LPGGz, Mezzo, NPCF, Oogvereniging, Per Saldo, en Zorgbelang Nederland.

Met de cliëntenraadplegingen willen ze te weten komen welke oplossingen mensen met een beperking op dit moment treffen om met hun ziekte, ouderdomsgebreken of handicap om te gaan, en wat daarvan valt te leren.

De cliëntenorganisaties waarschuwen voor het overschatten van de mogelijkheden om hulp en ondersteuning te vinden in het eigen netwerk. Op grond van de resultaten van de raadplegingen doen zij aanbevelingen aan het ministerie van VWS, gemeenten en lokale belangenbehartigers. Cliëntenorganisaties pleiten nadrukkelijk voor versterking van de mantelzorgondersteuning en het stimuleren van sociale contacten. Omdat blijkt dat de kwetsbare groep van chronisch zieken, ouderen en gehandicapten, nog minder dan anderen, durft te vragen om hulp. En omdat dus blijkt dat ze sociale contacten ontberen.

Professionals
Uit de ledenraadpleging werd ook duidelijk wat wel goed gaat. De deelnemers waren het meest tevreden over de oplossingen die ze hebben gevonden voor hun persoonlijke verzorging. Vaak gaat het hierbij om een combinatie van hulp door een professional en hulp uit eigen kring. Hulp van professionals blijkt goed te scoren als die goed aansluit bij de behoeften en wordt uitgevoerd door goed gekwalificeerd personeel. Ook zeggenschap van de cliënt over het tijdstip waarop de zorg wordt verleend, is hierbij belangrijk.

Mensen die hun eigen zorg inkopen zijn het meest tevreden over hun zorg en ondersteuning.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden