23 % Amsterdammers in armoede

0

De armoede in Amsterdam is vorig jaar licht toegenomen. Een op de vijf Amsterdammers leeft in armoede blijkt uit de hoofdstedelijke Armoedemonitor

Dat blijkt uit de jaarlijkse Armoedemonitor van de gemeente. De armoede is in 2014 met 1,3% toegenomen ten opzichte van 2013,waardoor nu 96.246 huishoudens binnen de armoedegroep vallen.

Hoger dan landelijk gemiddelde

In Amsterdam is toename van armoede minder groot dan in de andere drie grote steden (Den Haag, Rotterdam en Utrecht), maar het cijfer ligt wel hoger dan het landelijk gemiddelde. Het gros van arme huishoudens (82%) wordt gevormd door alleenstaanden. Van de minimahuishoudens heeft een derde een bijstandsuitkering, is een derde aan het werk en heeft een derde een andere uitkering of pensioen.

De toename van de armoede lijkt deels te wijten aan het verhogen van de armoedegrens. Voorheen rekende de gemeente een Amsterdammer tot de groep armen als hun inkomen 110% of minder van het wettelijk sociaal minimum is, nu is dat 120%. Door die verhoging kunnen ook werkenden die weinig verdienen aanspraak maken op armoederegelingen.

Aanpak

De komende 4 jaar stelt het college 80 miljoen euro extra ter beschikking om armoede te bestrijden. Daarbij moeten armoedevoorzieningen vereenvoudigd worden, omdat een deel van de arme Amsterdammers maar moeilijk zijn weg weet te vinden in de verschillende regelingen. Hoofdstedelijk wethouder Vliegenthart presenteerde in april reeds een plan van aanpak.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.