Beschermd wonen in 10 jaar overgeheveld naar alle gemeenten

0

Rijk en gemeenten hebben afgesproken dat beschermd wonen binnen tien jaar als taak wordt overgeheveld van centrumgemeenten naar alle gemeenten. Hiervoor wordt het beschikbare geld vanaf 2022 anders verdeeld.

Over die decentralisatie zijn minister Ollongren, staatssecretaris Blokhuis en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het eens geworden. Gemeenten stappen in tien jaar over van de huidige historische verdeling over centrumgemeenten, naar een volledig objectieve spreiding over alle gemeenten. De 44 centrumgemeenten blijven verantwoordelijk voor bestaande cliënten. Nieuwe cliënten vallen vanaf 2022 onder de verantwoordelijkheid van zijn of haar gemeente. Dan wordt een deel van de middelen voor het eerst objectief verdeeld.

Expertiseteam

Al in 2015 kwam de commissie Toekomst Beschermd Wonen met het advies om mensen die beschermd wonen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving te begeleiden en ondersteunen. Mede naar aanleiding daarvan richtte de VNG een expertiseteam op om te bekijken hoe dit te bewerkstelligen, met continuïteit van hulp en ondersteuning aan cliënten.

Verplichte samenwerking

Om mensen meer in de wijk te huisvesten en begeleiden in plaats van in een instelling, moeten eind 2019 concrete uitvoeringsafspraken beschikbaar zijn. Het expertiseteam adviseert gemeenten verplicht regionaal te laten samenwerken. Hoe dat precies moet, wordt de komende maanden nader uitgewerkt. Ook andere punten uit het akkoord worden dan concreter.

Schaalgrootte

Brancheorganisaties RIBW Alliantie en Federatie Opvang zijn ‘opgelucht’ dat de tijd wordt genomen voor de verdere decentralisatie van opvang en beschermd wonen. Ook zijn ze ‘blij’ dat gemeenten zich tot regionale samenwerking verplichten. ‘Voor de uitvoering is een robuuste schaalgrootte noodzakelijk. Ook voorkomt het onnodige administratieve lasten doordat elke gemeente zijn eigen inkoop en toegang tot zorg gaat regelen,’ aldus voorzitter Jan Laurier van Federatie Opvang.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden