Pilots inburgering volgende maand in 57 gemeenten van start

0

In augustus start de eerste ronde van pilots voor het nieuwe inburgeringsstelsel. Uit alle aanvragen zijn 57 gemeenten geselecteerd voor deelname aan het programma met hun plannen voor in totaal 21 pilots op het gebied van inburgering.

In totaal 57 gemeenten gaan samen aan de slag met 21 pilots rond nieuwe onderdelen van de inburgeringswet, die op 1 januari 2021 in werking treedt. Gemeenten krijgen met het nieuwe stelsel de regie op inburgering terug, maar ook een aantal verplichtingen erbij. Er moet van iedere individuele inburgeraar een brede intake afgenomen worden tijdens het verblijf in het AZC. Dan volgen een persoonlijk Plan Inburgering en Participatie (PIP) en een  aansluitend inburgeringsaanbod. Een deel van het budget wordt verdeeld op basis van resultaten.

Pilotprogramma

Om de nieuwe instrumenten en werkwijzen voor inburgering te testen worden er pilots ingezet. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt de resultaten van de pilots mee bij de implementatie en doorontwikkeling van het nieuwe inburgeringsstelsel. In deze eerste ronde van het pilotprogramma gaat het om initiatieven op het gebied van duale trajecten (leren van de taal en werken), integratie van vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten, de brede intake en het PIP.

Nieuwe inburgeringsstelsel

Tot 13 september kunnen gemeenten nog aanvragen indienen om pilots uit te voeren rond de thema’s B1-route, Z-route en ontzorgen. Die gaan in november 2019 van start. Ook kunnen gemeenten zich vanaf 2 september  opgeven om bestaande werkwijzen te evalueren. In de eerste ronde zijn niet genoeg aanvragen binnengekomen om het beschikbare budget te verdelen. Voor negen evaluatievoorstellen is nog cofinanciering beschikbaar. Alle gemeenten kunnen een aanvraag indienen. Ongeacht of zij al een evaluatie voor een lopend initiatief of een pilot hebben lopen.

Extra geld

Het kabinet wil gemeenten stimuleren om gebruik te maken van de huidige ruimte in het stelsel, zolang de nieuwe inburgeringswet er nog niet is. Daarom is in 2019 en 2020 een bedrag van 20 miljoen beschikbaar om actief statushouders te begeleiden bij hun inburgering en het leren van de Nederlandse taal. Divosa krijgt tot en met 2021 extra geld om gemeenten te ondersteunen en faciliteren.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden