Blokhuis: regio aan zet bij aanpak personen met verward gedrag

0

Per 1 oktober stopt het Schakelteam Personen met Verward Gedrag. Bij het opzetten van de nieuwe fase van de aanpak van personen met verward gedrag is duidelijk dat het zwaartepunt bij de regio’s en gemeenten moet liggen, zegt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid.

In zijn eindrapport geeft het Schakelteam een inventarisatie van de huidige stand van zaken en worden aanbevelingen gedaan voor de toekomst. Van alle gemeenten verwacht twee derde per 1 oktober een goed werkende aanpak te hebben voor mensen met verward gedrag. Maar een derde heeft dat dus nog niet, blijkt uit het eindrapport van het Schakelteam. Geen enkele gemeente zou overigens de ‘ideale aanpak’ hanteren, waarin alle elementen samenkomen.

Daarin komt ook naar voren dat de ‘ketenpartners’ zoals cliënt- en familieorganisaties, woningcorporaties, politie en justitie en zorgorganisaties nog veel verbeterpunten zien. Zo moet er een blijvende regeling komen voor passend vervoer van verwarde mensen, de locaties waar ze worden beoordeeld en voor meld- en adviespunten die 24 uur per dag open zijn.

Regio

Het Schakelteam stopt op 1 oktober met zijn werkzaamheden. Het werd in 2016 in het leven geroepen om een brede aanpak op te zetten voor mensen die verward gedrag vertonen, ook als die strafbare feiten hebben gepleegd, gevaarlijk lijken, zorg mijden en geen eigen netwerk hebben.

Blokhuis: ‘Ik ben tevreden over waar we nu staan, in alle regio’s is aandacht voor personen met verward gedrag. Maar we zijn nog niet klaar. Het Schakelteam houdt op met bestaan, maar nu is het moment om door te pakken. Daarom ben ik ook heel blij dat er wordt gezorgd dat het stokje goed wordt overdragen naar de volgende fase in de aanpak. Focus daarbij moet liggen in de regio en die blijven we dan ook ondersteunen.’

Landelijk telefoonnummer

Er komt in ieder geval een landelijk telefoonnummer voor mensen die zich zorgen maken over iemand die zich verward gedraagt. Het Schakelteam heeft de toezegging van het nieuwe nummer gekregen van de staatssecretaris. Welk nummer dit precies gaat worden en wanneer het er is, is nog niet bekend.

Het nieuwe nummer wordt gekoppeld aan regionale meldpunten, die snel de juiste ondersteuning moeten regelen. ‘Dit is een geweldig stap vooruit voor iedereen die zich bekommert om iemand maar niet weet waar snel deskundige hulp is te vinden. Ik ben ervan overtuigd dat dit veel mensen gaat helpen,’ zegt Onno Hoes, voorzitter van het Schakelteam.

Kennisnetwerk

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), MIND, Movisie, Phrenos, Platform 31, Trimbos-instituut en Vilans hebben vandaag het ‘Kennisnetwerk personen met verward gedrag’ gelanceerd. Het is een samenwerking van bestaande organisaties en moet de voortgang rond dit thema en de reeds ingezette samenwerking borgen en bewaken. ‘We willen leren van elkaar en samen de zorg en ondersteuning van personen met verward gedrag verbeteren. Daarmee ondersteunen we professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen in hun werk,’ aldus projectleider Christine Kuiper.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden