Decentralisaties nog geen succes voor de burger

0

Drie jaar na de decentralisaties maken de samenwerkende rijksinspecties in het Toezicht Sociaal Domein (TSD) de balans op. ‘Passende en samenhangende zorg en ondersteuning komt nog onvoldoende tot stand.’

TSD is het samenwerkingsverband van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie Justitie en Veiligheid, de Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De toezichthouders constateren dat ‘er veel werk is verzet maar dat de beoogde transformatie bij veel gemeenten beter kan. Gelukkig zijn er ook voorbeelden op allerlei vlakken die ter inspiratie kunnen dienen.’

Inschatten van eigen kracht

De inspecties merken in hun rapportage bijvoorbeeld op ‘dat de eigen kracht van de burger niet altijd juist wordt ingeschat. Het huidige beleid is sterk gericht op de eigen kracht, maar niet iedereen bezit dat evenveel.’ Een ander heikel punt is dat burgers ‘moeite moeten doen om de zorg en hulp te krijgen die ze nodig hebben. De verschillende wetten met hun eigen potjes maken het voor hen niet makkelijk. Vaak worden zij geconfronteerd met een veelheid aan organisaties, hulpverleners en schotten tussen de organisaties.’ Deze knelpunten uit de decentralisaties kwamen begin dit jaar ook uit andere rapporten naar boven.

Houd de regie

Als aanbeveling geven de inspecties in het Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein bijvoorbeeld het ‘flexibeler’ maken van budgetten, iets wat in de praktijk al veel gebeurt. ‘Dit kan door het aanbieden van één integraal budget wanneer iemand hulp nodig heeft vanuit verschillende wetten, of door een gezin met meerdere hulpvragers één budget te geven.’ En, zo zeggen de controleurs: ‘Houd de regie. Binnen elk netwerk is het belangrijk om één constante factor te hebben die volledig zicht heeft op de situatie. De gemeente is de partij die deze werkwijze beleidsmatig in gang kan zetten en faciliteert.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft vijftien jaar ervaring als journalist bij uitgaven over politiek en bestuur binnen de verschillende overheidslagen. Vooral op het gebied van financiën en economie. Vragen, opmerkingen of tips? Mail r.sandee@sdu.nl

Reageer