Expertteams jeugdhulp leiden nog niet altijd tot passende hulp

0

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bezocht vijf van de 42 regionale expertteams voor jongeren met complexe problematiek en bundelde de bevindingen in een factsheet. Daarin worden successen benoemd, maar ook een aantal ontwikkelpunten. Zo zou bijvoorbeeld de manier waarop teams nu zijn ingericht nog niet voor elk kind tot passende hulp leiden.

Eind 2017 heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de 42 gemeentelijke jeugdregio’s gevraagd om (boven)regionale expertteams in te richten. Zo’n werkgroep heeft als doel om ervoor te zorgen dat kinderen met complexe problematiek snel passende hulp krijgen. Inmiddels heeft elke jeugdregio zo’n team, zo staat in de voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd die minister de Jonge afgelopen november aan de Tweede Kamer aanbood. De inspectie bezocht vijf van deze expertteams. In het factsheet ‘De regionale expertteams: nog stappen te zetten’ staan de bevindingen van het onderzoek.

Ontwikkelpunten

De conclusie is dat de manier waarop de teams nu zijn ingericht nog niet tot passende hulp voor elk kind met complexe problematiek leidt. Zo worden het kind en de ouders nog te weinig actief en vanzelfsprekend betrokken. Daarnaast wordt er in de praktijk nog te vaak gedacht en gewerkt vanuit het hulpaanbod dat er al is. Terwijl de werkgroepen juist als intentie hebben om een geschikt aanbod te creëren als dat nodig is. Het gevolg kan zijn dat een advies onvoldoende aansluit bij de hulpvraag.

Ook zouden sommige adviezen in de praktijk niet uitvoerbaar zijn, omdat de expertteams vaak geen actieve rol hebben in het vervolg. Ze zijn bijvoorbeeld niet op de hoogte van de wachttijden en hebben geen invloed op wachtlijsten. Daarnaast kan de vindbaarheid en bereikbaarheid van de werkgroepen nog verbeteren. Zo zijn er bijvoorbeeld nog geen afspraken gemaakt dat complexe casuïstiek zonder geschikte hulp altijd wordt ingebracht bij hen. De teams hebben hierdoor geen zicht op het aantal kinderen in hun regio dat met problemen kampt. 

Onderdelen voor succes

De IGJ noemt ook een aantal onderdelen voor succes van de regionale expertteams. Zo blijkt onder andere dat een goede verbinding tussen gemeente en een team helpt, bijvoorbeeld als er sprake is van financiering vanuit verschillende wetten. Daarnaast ervaart een expertteam meer draagvlak als ouders en kind standaard worden betrokken bij het multidisciplinaire overleg. Ook zijn de werkgroepen in staat om slagvaardig op te treden en snel te beslissen. Vanuit verschillende organisaties komen professionals bijeen waardoor dus kortere lijnen ontstaan. Hoewel de teams niet om de wachtlijsten heen kunnen, komen ze wel met een oplossing of plan voor het overbruggen van de wachttijd, aldus de inspectie.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden