Geen nieuwe buurtteams en wijkcentra Haarlemmermeer

0

De gemeente Haarlemmermeer werkt op een integrale manier aan de transformatie. Ze sluit daarbij voortdurend aan bij de leefwereld van inwoners en hun unieke context, ook al is veranderen in de praktijk complex en taai.

De manier van denken, handelen en communiceren in Haarlemmermeer vertrekt vanuit ‘de bedoeling’ en de waarde voor de samenleving. De belangrijkste ingrediënten in de aanpak zijn het specifieke toegangsmodel, categoriemanagement voor de sturing van aanbieders en ruimte voor de professionals.

Dichtbij

Voor de toegang sluit Haarlemmermeer zoveel mogelijk aan op de bestaande sociale infrastructuur. Dus geen nieuwe buurtteams en wijkcentra, maar het versterken van de huidige natuurlijke vindplaatsen zoals de scholen, gezondheidscentra en consultatiebureaus. De professionals aldaar zijn gemandateerd om toegang te verlenen tot niet-vrij toegankelijke jeugdzorg en Wmo maatwerkvoorzieningen.

Categoriemanagement

Haarlemmermeer streeft ernaar de sturing integraal en vanuit de maatschappelijke opgave op te pakken. Om deze beweging te bevorderen, heeft Haarlemmermeer onder meer categoriemanagement geïntroduceerd. Dit betreft een herindeling van de sturing op alle aanbieders –  inkoop én subsidierelaties – in het sociaal domein.

De bedoeling

Maar de primaire sturing op de transformatie vindt plaats via de professional. Het devies is hierbij het werken vanuit de bedoeling. Wat is er aan de hand en wat is er nodig? Deze basisvragen kunnen het best worden beantwoord in de leefwereld van de cliënt en professional. Dit vormt het uitgangspunt. Beleid, regels, procedures en protocollen zijn daaraan ondersteunend.

Verder lezen? Wilt u weten over hoe de aanpak in Haarlemmermeer in de praktijk werkt? Neem dan een introductie abonnement op Sociaal Bestek >>

Bekijk hier een filmpje over de aanpak:

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden