‘Ingrijpen bij gemeenten die inschrijving daklozen weigeren’

3

Tv-programma De Monitor maakte zondag melding van het te strenge beleid bij gemeenten om daklozen een briefadres toe te kennen. Kamerleden van coalitiepartij CDA willen dat het kabinet zo snel mogelijk, desnoods dwingend ingrijpt.

Verschillende gemeenten zouden inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) weigeren uit angst voor fraude (uitzending terugkijken). ‘Gemeenten stellen in veel gevallen voorwaarden aan het verkrijgen van een briefadres die strenger zijn dan de wet voorschrijft,’ aldus de programmamakers. Dit heeft bijvoorbeeld het stopzetten van uitkeringen en de zorgverzekering tot gevolg, waardoor mensen in kwetsbare situaties belanden.

Welke gemeenten?

De Tweede Kamer wil weten hoe het kan dat een burger wettelijk verplicht is zich in te schrijven, maar gemeenten vervolgens die inschrijving kunnen weigeren. ‘Op grond van welke overwegingen wordt die inschrijving door gemeenten geweigerd? Wat vindt u van die overwegingen? Welke gemeenten betreft dat?’, informeren CDA’ers Harry van der Molen en René Peters.

‘Zo nodig dwingen’

De parlementariërs vragen welke bevoegdheden het kabinet heeft om gemeenten te ‘zo nodig te dwingen’ dat ze inschrijving toelaten, en of de verantwoordelijke bewindslieden bereid zijn die bevoegdheden in te zetten. Mochten die instrumenten of bevoegdheden er niet zijn, dan verwachten de Kamerleden ‘op korte termijn’ daarvoor voorstellen te ontvangen van de regering.

Beleidsregel

De CDA’ers vragen ook hoe het kabinet aankijkt tegen een beleidsregel van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB), die verder zou gaan dan de wet. Uit de afwijzingspercentages blijken overigens flinke verschillen tussen gemeenten. Zo wijst Rotterdam bijna een derde van de aanvragen voor een briefadres af, Amsterdam en Hilversum twee derde.

Ministerie: zorgtaak

De terughoudendheid van gemeenten zou te maken hebben met het willen voorkomen van fraude, bijvoorbeeld met de huur- of zorgtoeslag. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde al: ‘Gemeenten hebben ook een zorgtaak. Als iemand rechtmatig in Nederland verblijft, móét hij ingeschreven worden.’

Dit is een dinsdag geüpdatete versie van het bericht zondag voorafgaand aan de uitzending.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

3 reacties

 1. Avatar

  Ik verblijf rechtmatig in Nederland in heb een Nederlandse paspoort en een wayong uitkering.
  Ik heb nu bijna om en om bijna 10 jaar geen inschrijving.
  Ik heb meerdere malen brief adres aangevraagt in de gemeente Zaanstad .
  Mijn laatste aanvraag is geweest in gemeente Alkmaar in de maand november begin december deze aanvraag is expliciet afgewezen omdat ik een spook jongere ben dit ben ik geworden door de gemeente die met opzet mij geen brief adres verleent met opzet.
  Mijn telefoon gesprek met de gemeente Alkmaar was zodanig bruut dat ik werd uitgelachen toen ik zei ik verblijf rechtmatig in Nederland mijn aanvraag is omdat ik dakloos ben door lastering van u de gemeente u bent verplicht mij in te schrijven of brief adres te geven.en ik werd uitgelachen..ik ben en heb nu meer dan drie jaar geen inschrijving of brief adres dit is geen kwestie meer van dakloos zijn en een brief adres aanvragen zij de gemeente is verplicht mij in te schrijven voor brief adres overigens een nacht opvang is niet verplicht en deze jan niet als verplichting opgelegd worden voor een goed keuring aanvraag brief adres..als je zoals mij 5 jaar geen inschrijving of brief adres krijgt met opzet en discriminatie..want je hebt geen familie leden of vrienden. Wat kan ik doen ik zou graag wat hulp willen hierbij..

 2. Avatar

  Briefadressen zijn een van de grootste bronnen van fraude en misbruik. Als overheid moet je wel goed maar niet gek zijn. Als belastingbetaler eis ik ook dat de overheid fraude en misbruik tot het minimum reduceert. Want ook ik ben wel goed maar niet gek. Daklozen moet je m.i. kunnen inschrijven bij het adres van het officiele opvangloket; voor wat hoort wat.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden