Haagse arme kinderen achterstand op vele terreinen

1
Zo’n 21 duizend minderjarige kinderen in Den Haag groeiden in 2014 op in een van de bijna 11 duizend huishouden met een laag inkomen. Dat betekent dat gemiddeld een op de vijf Haagse gezinnen met minderjarige kinderen moet rondkomen van een laag inkomen. 

In de Schildersbuurt, Moerwijk en het Transvaalkwartier had zelfs meer dan 30 procent van de huishoudens met minderjarige kinderen in 2014 een laag inkomen. In de wijken Westbroekpark en Duttendel en de Vogelwijk hadden minder dan 4 procent van de gezinnen een laag inkomen.

Dit meldt het CBS ter gelegenheid van de opening van het Urban Data Center Den Haag.

Risico op armoede
Bij een inkomen beneden de lage-inkomensgrens spreekt het CBS van risico op armoede. Deze lage-inkomensgrens hangt mede af van de gezinssituatie. Zo lag bijvoorbeeld voor een stel met twee kinderen de lage-inkomensgrens in 2014 op 1920 euro per maand, en voor een eenoudergezin met twee kinderen op 1540 euro.

Werk hebben verkleint het risico op armoede. In ruim 40 procent van de Haagse gezinnen met risico op armoede heeft geen van beide ouders werk. Bij gezinnen zonder risico op armoede is dat maar 5 procent.

Ook een scheiding heeft vaak veel impact op armoede. In Den Haag is bijna 45 procent van alle huishoudens met kinderen met een laag inkomen een eenoudergezin. Een scheiding leidt vaak tot een terugval in inkomen van (vooral) de moeder.

Lagere opleiding
Een gezin dat moet rondkomen van een laag inkomen kent vaak ook achterstanden op andere terreinen. Zo zitten kinderen uit deze gezinnen minder vaak op havo of vwo In Den Haag heeft 21 procent van de kinderen van 12 tot 18 jaar met risico op armoede een havo/vwo-niveau, terwijl dat bij andere gezinnen om 39 procent gaat. Van de kinderen in gezinnen met risico op armoede heeft 36 procent vmbo-niveau, tegenover 24 procent in andere gezinnen.

CBS constateert tevens dat Haagse kinderen uit arme gezinnen vaker worden verwezen naar Halt voor een Halt-straf dan andere kinderen, namelijk 2,5 procent tegenover 1,4 procent.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

 1. Avatar

  ** Westbroekpark en Duttendel en de Vogelwijk HADDEN minder dan 4 procent van de gezinnen een laag inkomen.

  Na een percentage komt steeds ENKELVOUD dus de zin moet luiden. Bovendien ontbreekt IN.

  ** IN Westbroekpark en Duttendel en de Vogelwijk HAD minder dan 4 procent van de gezinnen een laag inkomen.

  Groet

  Orford

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden