‘Handelingsbank’ voor hulp bij verward gedrag

0

Een nieuwe ‘handelingsbank verward gedrag’ moet de ondersteuning en zorg voor mensen met verward gedrag vooruithelpen. Hierin staan verschillende knelpunten en oplossingen waarmee uitvoerders of lokale beleidsmakers aan de slag kunnen.

Over de handelingsbank

In de handelingsbank zijn voorbeelden, instrumenten, interventies en oplossingen te raadplegen voor problemen die vaak voorkomen rondom mensen met verward gedrag. De digitale vraagbaak moet op deze manier professionals op weg helpen als ze bijvoorbeeld vastlopen in de bureaucratie.

De knelpunten en bijhorende oplossingen zijn ingedeeld in drie verschillende persona, gebaseerd op de casuïstiek die het meest voorkomt in de praktijk. Het gaat om mensen die zorg mijden, die overlastgevend gedrag tentoonspreiden, of die een hoog risico op gevaarlijk gedrag met zich meebrengen.

Praktijk blijkt complexer

De reden voor een handelingsbank is volgens het Schakelteam Personen met Verward Gedrag niet een gebrek aan kennis, maar dat de praktijk soms erg complex blijkt te zijn. ‘Wat we vaak zien, is een gebrek aan handelingsperspectief. Wie moet wat op welk moment doen?’ Volgens het team hebben mensen met verward gedrag vaak meerdere problemen, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg, veiligheid en het sociale domein, terwijl de systemen vooral zijn ingericht op mensen met één probleem.

Daardoor kunnen er knelpunten ontstaan tussen verschillende domeinen en partijen die daarin werkzaam zijn, met als gevolg een ‘regieprobleem’. Met de oplossingen die in de online bank terug te vinden zijn, zouden uitvoerders of beleidsmakers vervolgens toch uit de voeten kunnen.

Schakelteam

Personen met verward gedrag is een project in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het genoemde schakelteam ondersteunt onder andere bij het domeinoverstijgend werken en heeft voor de casussen de hulp van het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en Andersson Elffers Felix (AEF) ingeroepen.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden