Checklist voor beleidsplan Jeugdzorg

0

De Jeugdwet verplicht gemeenten een beleidsplan voor de zorg voor jongeren op te stellen. Een checklist van het transitiebureau moet daarbij helpen.

Het plan moet helder maken wat de gemeente wil bereiken, hoe zij de zorg voor jongeren gaat organiseren en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn. Het transitiebureau stelt dat het verstandig is dit beleidsplan uiterlijk in december 2013 klaar te hebben. De checklist moet daarbij helpen.

“De checklist is geen blauwdruk”, benadrukt het bureau. “Het biedt ruimte voor lokale kleur. En ruimte voor de manier waarop gemeenten hun eigen plan uiteindelijk willen opstellen. Zo kunnen gemeenten het beleidsplan individueel schrijven, maar ook samen andere gemeenten.”

Feiten
Ruim 300.000 jongeren van 0 tot 17 jaar krijgen hulp vanuit de Jeugdzorg. Het Nederlands Jeugdinstituut zet op een rij hoe deze groep is verdeeld over de verschillende soorten zorg die er zijn voor jongeren (zie bijlage). Handiger nog is dit overzicht van het aantal jongeren dat per gemeente hulp krijgt. Daarmee begint het, met het in kaart brengen van de hulpvraag. Vervolgens is het zaak te kijken wat er kan worden verbeterd aan de huidige situatie.

“De stelselherziening is ingezet vanwege de knelpunten die zich in de huidige ondersteuning van jeugd voordoen”, stelt de checklist. “Omschrijf in een aantal zinnen welke knelpunten zich voordoen voor de jongeren uit je eigen gemeente. Het gaat hierom de landelijk genoemde knelpunten, maar uiteraard ook specifieke lokaal/regionale knelpunten.” Dat kan dus beter, is de uitdaging. Dus, “omschrijf hier wat je als de essentie ziet van de opgave van je gemeente in de ondersteuning van je eigen jeugd.”

Organisatie Jeugdzorg
Na het stellen van doelen is het de vraag hoe en met wie dit zal worden georganiseerd. Ook biedt de checklist een paar stappen om te zien wat belangrijk is bij de keuze van zorgverleners. Dat het beleidsplan niet even snel op tafel ligt, blijkt wel uit de verantwoording die gemeenten moeten afleggen als het gaat om het bewaken van de zorgkwaliteit, de financiële verantwoording en de verdere monitoring van het proces.

De checklist is hier te vinden >>
______________________________________________________________________________________________________________
Wat is nodig om van de nieuwe taak een succes te maken? Kom naar het Congres integrale Jeugdzorg >>

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.