‘Collectief tegen Kindermishandeling!’ van Rijk en VNG

0

Rijk en VNG zijn het project ‘Collectief tegen Kindermishandeling’ gestart. Dit richt zich speciaal op een vernieuwde, betere aanpak van kindermishandeling. Voor dit doel zijn in zes gemeenten samenwerkingsverbanden ingericht.

Het project is een initiatief van de ministeries van VWS, V&J en OCW, in nauwe samenwerking met de VNG.

De lokale samenwerkingsverbanden bestaan uit de gemeenten, Veilig Thuis, wijkteams, instellingen op het gebied van hulpverlening en zorg, onderwijs, kinderopvang, Jeugdgezondheidszorg, Raad voor de Kinderbescherming, politie en OM.Per gemeente (sommige gemeenten hebben gekozen voor een bredere aanpak, met andere gemeenten) is een overleg gestart met de meest betrokken partijen waarin de volgende vraag centraal stond: ‘Wat zijn op dit moment in onze gemeente (of regio) de belangrijkste aspecten van de aanpak van kindermishandeling die verbetering of vernieuwing verdienen?’

‘Living Labs’ worden Collectief

De lokale samenwerkingsverbanden tussen alle betrokken partijen werden eerst ‘Living Labs’ genoemd, maar heten nu ‘Collectief tegen Kindermishandeling’. Die naam geeft de bedoeling beter weer. Uiteindelijk gaat het niet om een betere aanpak van kindermishandeling in alleen deze zes gemeenten met een Collectief tegen Kindermishandeling.

Olievlekwerking

De ideeën, analyses en oplossingen vanuit de Collectief-gemeenten worden breed verspreid. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft daarin een grote rol. NJi maakt een beschrijving van de ervaringen en opbrengst in de Collectief-gemeenten die in de loop van de projectperiode (eind 2016, begin 2017) worden gepubliceerd.VNG en Collectief-gemeenten zullen er, samen met de drie ministeries, alles aan doen om hun aanpak van Collectief tegen Kindermishandeling een olievlekwerking te laten krijgen.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.