Extra geld voor jeugdbescherming

0

Er staan steeds minder kinderen onder toezicht, zo blijkt uit de laatste cijfers van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Sinds 2010 is het aan aantal kinderen onder toezicht gedaald met 20 procent tot 26.354 aan het einde van het derde kwartaal in 2014. Door een slimmere manier van werken worden ouders en kinderen sneller geholpen, waardoor kinderbescherming vaak korter of helemaal niet meer nodig is. Dit past in de doelstelling van staatssecretarissen Teeven en Van Rijn om meer preventieve hulp te bieden aan kwetsbare gezinnen. Om deze daling ook in het nieuwe jeugdstelsel door te zetten heeft staatssecretaris Teeven extra geld ter beschikking gesteld om nog betere werkwijzen te ontwikkelen.

Het geld gaat naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). De VNG gaat hiervan gemeenten praktisch ondersteunen bij de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Het NJi gaat innovatieve projecten van instellingen financieren en ondersteunen. Ook bouwt het NJi een netwerk waarin kennis over de jeugdbescherming en –reclassering wordt gedeeld en verspreid. Daarnaast wordt er een prijs ingesteld voor gemeenten die de regie op de jeugdbescherming en jeugdreclassering vernieuwend inrichten. Hiermee komen Teeven en Van Rijn ook tegemoet aan de aanbevelingen in het laatste rapport van de Transitiecommissie Stelselwijziging Jeugd, waarin wordt aangedrongen op snellere transformatie.

Teeven: “Ik ben trots op de resultaten die we in de afgelopen jaren hebben bereikt. Via de VNG en het NJi geef ik jeugdbeschermers en –reclasseerders nog graag een extra steun in de rug. Het gaat hier tenslotte om de bescherming van een zeer kwetsbare groep kinderen.”

Van Rijn: “De grote daling van het aantal kinderen dat onder toezicht is gesteld in de afgelopen jaren is een schoolvoorbeeld van de grote verbeteringen die we voor kinderen en gezinnen kunnen bereiken in de jeugdhulp. Daar moeten we vol op doorzetten en van leren in het nieuwe jeugdstelsel.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden