‘Knelpunten uitvoering Jeugdwet hardnekkig’

0

De Jeugdwet heeft een breed draagvlak, maar knelpunten in de uitvoering zijn hardnekkig. Die moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders dringend aanpakken volgens de Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ). Zo moeten gemeenten hun administratieve vereisten gelijktrekken en afspraken maken met aanbieders over de betaling. Een tijdelijke financiële stimulans voor gemeenten en aanbieders om het transformatieproces te versnellen is ook gewenst.

Voorzitter van de TAJ Marjanne Sint: “De filosofie van de Jeugdwet wordt breed gedeeld. Gemeenten, aanbieders van jeugdhulp en instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering erkennen allemaal dat vroegtijdige interventies, op maat en dichtbij het kind helpen te voorkomen dat in het latere leven zich veel ernstiger problemen voordoen. Maar draagvlak alleen is niet genoeg. De TAJ signaleert in haar derde jaarrapportage dat een aantal knelpunten een structureel karakter dreigt te krijgen. Die moeten gemeenten en jeugdhulpaanbieders dringend aanpakken.”

Administratie harmoniseren

Alle betrokkenen ervaren dat de transformatie veel minder snel gaat dan bij de invoering in 2015 werd aangenomen. Als knelpunten niet op afzienbare termijn wordt aangepakt, dreigt de beoogde transformatie volgens de TAJ in gedrang te komen. Een van de knelpunten is de administratieve last. Vooral jeugdhulporganisaties die door de aard van hun aanbod met veel verschillende gemeenten werken, hebben hierdoor substantieel hogere uitgaven voor bedrijfsvoering ten koste van het budget voor jeugdhulp. Er zitten veel verschillen in gemeentelijke administratieve vereisten. ‘Gemeenten en aanbieders moeten nog dit jaar hun administratieve processen op orde brengen, harmoniseren en daarbij de door de VNG ontwikkelde landelijke standaarden hanteren. Zo niet, dan zou het Rijk die moeten vaststellen’, aldus de TAJ.

Liquiditeitsprobleem

Veel jeugdhulpaanbieders hebben te maken met liquiditeitsproblemen. Dat laatste wordt in toenemende mate veroorzaakt doordat steeds meer gemeenten overschakelen van subsidiëring of bevoorschotting vooraf naar betaling achteraf. De TAJ wil dat gemeenten en jeugdhulpaanbieders op korte termijn afspraken maken hierover.

Financiële stimulans noodzakelijk

Slechts de hoogst noodzakelijke, of liever nog, géén wijzigingen in het stelsel, in combinatie met een duurzame relatie tussen gemeenten en aanbieders zijn volgens de TAJ randvoorwaarden om de omslag te maken in het jeugdbeleid: één gezin, één plan, één regisseur. Onder meer door meerjarige contracten en bestuurlijke dialoog voorafgaand aan aanbesteding, gericht op het realiseren doelstellingen jeugdhulp. Omdat ook financieel voldoende ruimte nodig is voor gemeenten en aanbieders om te experimenteren en te innoveren bepleit de TAJ een tijdelijke financiële stimulans om het transformatieproces te versnellen.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.