Meer animo voor pleegzorg

0

Zowel de interesse in een mogelijk pleegouderschap als het aantal aanmeldingen van nieuwe pleegouders is vorig jaar toegenomen. Volgens een ‘verheugd’ Pleegzorg Nederland komt dat door de gezamenlijke inspanningen van gemeenten, rijksoverheid en pleegzorgaanbieders.

In 2017 zijn 2647 nieuwe pleeggezinnen ingeschreven. Dat is 7 procent meer dan in 2016. Daarmee is de instroom van pleegouders, na een dip in 2016, weer hoger dan de uitstroom. Ook hebben aanzienlijk meer mensen informatie over pleegzorg opgevraagd dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit de Factsheet Pleegzorg 2017.

Verder komt uit de factsheet naar voren:

  • Het aantal pleegkinderen met een jeugdbeschermingsmaatregel neemt af, het aantal vrijwillige pleegzorgplaatsingen neemt toe.
  • Er is sprake van een toenemende diversiteit in de tarieven waarvoor gemeenten pleegzorg inkopen. Het stelsel van verantwoording en afrekening met veel verschillende gemeentes is ingewikkeld en arbeidsintensief. En soms zijn de tarieven simpelweg niet kostendekkend.
  • In de Jeugdwet is vastgelegd dat jeugdigen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen bij voorkeur in een gezinsomgeving worden geplaatst. In 2017 heeft dit geleid tot een toename van 3 procent van het aantal kinderen dat voor korte tijd bij pleegouders verblijft.

Toename pleegzorg

In 2017 hebben 23.206 jeugdigen voor korte of langere tijd bij pleegouders gewoond. Dat is een toename van ruim 700 kinderen ten opzichte van 2016. De toename gaat vooral om het kortdurend verblijf bij pleegouders. Afgelopen jaar hebben 16.665 pleeggezinnen zich ingezet. In 2017 hebben 4956 jeugdigen pleegzorg verlaten, bij bijna drie kwart hiervan was de zorg volgens plan beëindigd. Bekijk het aantal pleeggezinnen per gemeente.

Tot 21 jaar

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die valt onder de Jeugdwet en wordt bij een uithuisplaatsing voor jeugdigen van alle leeftijden ingezet. 3 procent, oftewel 550 pleegkinderen maakte op 31 december gebruik van voortgezette pleegzorg na hun 18e verjaardag. Met ingang van 1 juli 2018 kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij ze geen gebruik meer willen maken van pleegzorg.

Actualiteitendag Sociaal Domein, 11 oktober, Hilversum

Doen wat nodig is voor passende en samenhangende zorg en ondersteuning: tijdens dit congres brengen we vernieuwende projecten in kaart op het gebied van toegang tot zorg en ondersteuning, verantwoording en informatiedeling en -management.

 

 

LEES MEER

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden