Nieuwe afbakening persoonlijke verzorging jeugdigen

0

De afbakening van de functie persoonlijke verzorging voor jeugdigen wijzigt per 1 januari 2018. Door een wetswijziging verandert deze verdeling van verzorging tussen de Jeugdwet en Zorgverzekeringswet. Een deel van de organisatie gaat over van gemeente naar zorgverzekeraar.

Vanaf 1 januari 2018 geldt:

  • Indien de verzorging bij jeugdigen verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet
  • Indien de verzorgende handelingen bij jeugdigen gericht zijn op het opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen

Hierdoor gaat dus een deel van de organisatie dat verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, van gemeente naar zorgverzekeraar. Wel blijft verzorging voor kinderen die nodig is vanwege een ontwikkelingsachterstand of een (verstandelijke of zintuiglijke) beperking een verantwoordelijkheid van de gemeente. Net zoals in de huidige situatie is het ook vanaf 2018 mogelijk dat een kind tegelijkertijd hulp krijgt vanuit de Jeugdwet en vanuit zijn zorgverzekering.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling voor de periode tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019. Kinderen die zich na 1 januari 2018 melden met een nieuwe vraag naar persoonlijke verzorging vallen onder de nieuwe afbakening. Kinderen die op 31 december 2017 verzorging ‘die verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’ ontvingen van de gemeente, mogen daarvan gebruik blijven maken tot hun beschikking afloopt. Ze mogen er ook voor kiezen om eerder over te gaan naar de nieuwe afbakening. Op 1 januari 2019 houdt deze overgangsregeling op, dus ook als de beschikking bij de gemeente nog niet is afgelopen.

Gezinnen informeren

Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om tijdig voor het aflopen van een beschikking of voor de datum van 1 januari 2019 contact op te nemen met gezinnen waar mogelijk iets voor gaat veranderen. De gemeente moet de gezinnen erop wijzen contact op te nemen met een kinderverpleegkundige die beoordeelt of er sprake is van verzorging die ‘verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’. Gemeenten zijn tot 1 januari 2019 verplicht het gezin te informeren dat zij de keuze hebben tussen direct naar de nieuwe afbakening overgaan of het aflopen van hun beschikking af te wachten.

Lees ook de ledenbrief van VNG over deze wetswijziging >>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden