Pilot met één loket op maat binnen het sociaal domein

1

Gemeente Ede start eind dit jaar met een proef waarbij instanties binnen de Wmo, de Participatiewet en de jeugdzorg beter gaan samenwerken. Hiermee beoogt de gemeente om cliënten bij één loket op maat sneller en effectiever te kunnen helpen.

De pilot in Ede-West is bedoeld als leersituatie waarbij de gemeente en de betrokken instanties kunnen verfijnen en doorontwikkelen op wat er al bestaat, schrijft Ede Stad.

Zorgaanbieders, instanties en ondernemers op het gebied van welzijn, sport, cultuur en huisvesting komen daarvoor bij elkaar. In de pilot gaan zij minder werken met beschikkingen en declaraties van uren, zodat het makkelijker is om de behoeften van cliënten centraal te stellen en sneller zorg en ondersteuning op maat te regelen.

Nieuw traject
“We moeten af van een verkokerd hulpverleningsproces met regelgevingen en financiële stromen. Daardoor moesten hulpverleners allerlei toeren uithalen. Nu willen we ruimte creëren, zodat professionals samenkomen tot één plan van zorg”, zegt Ted Benschop van gemeente Ede. “Als het nodig is, mag je meteen een nieuw traject van hulp in gaan zetten, ook al kan dat een financieel risico inhouden. Niet wachten, maar doen wat nodig is.”

Eenzaamheid
Voorheen sloten hulpvraag en financiering niet altijd goed op elkaar aan. Zo kon het gebeuren dat een cliënt huishoudelijke hulp kreeg, terwijl deze eigenlijk vooral eenzaam was. En mogelijk veel meer gebaat zou zijn bij iemand die hem of haar meeneemt naar de gezamenlijke maaltijden in het buurtcentrum. In de praktijk is het tijdens de proef vooral belangrijk dat de betrokken partijen nóg beter leren organiseren, communiceren en samenwerken.

De pilot duurt twee jaar en vindt plaats onder de inwoners van Ede-West, waar 14 duizend mensen wonen. Als de proef aantoonbaar succesvol is, wordt het beleid in de hele gemeente Ede doorgevoerd.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

  1. Avatar

    Dit zijn nog eens mooie ontwikkelingen. Hopen dat de proef op termijn zijn vruchten zal afwerpen. Zelf kijken wij als participatie-instantie ook continu naar het verbeteren van samenwerkingen met andere organisaties binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Enerzijds om samen sterker te staan en anderzijds om kennis uit te wisselen. Zo hebben wij kort geleden een artikel gepubliceerd waarin de Participatiewet uiteengezet is met bijbehorende wijzigingen dit jaar (2017). Uit onze pilot blijkt namelijk dat onder vele burgers veel verwarring bestaat hierover. Geïnteresseerden kunnen het artikel over de Participatiewet lezen via http://particibaan.nl/participatiewet-2017/.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden