VNG: Jeugdwet moet van kracht per 2015

0

In een position paper geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten haar kijk op de Jeugdwet.

De wet moet echt van kracht zijn per 1 januari 2015, schrijft de vereniging. Waarom? “Veel gemeenten sorteren al voor op de stelselherziening, bijvoorbeeld door:

  • Sociale wijkteams met ‘ogen en oren in de wijk’ om vroegtijdig bij te kunnen springen. De teams spelen een belangrijke rol in het bieden van integrale hulp en het voorkomen van een beroep op duurdere zorg
  • Indicatievrije toegang
  • Verbinding leggen met de Wmo en Passend Onderwijs
  • In de toekomst zal ook specialistische hulp nodig zijn. De VNG sluit raamcontracten met specialistische aanbieders met een landelijk werkingsgebied en voor specialistische aanbieders die in veel regio’s opereren, zullen modelcontracten worden opgesteld.”

Er kwamen veel vragen binnen over het beschermen van de privacy van gezinnen. “Voor de Jeugdwet is de VNG van mening dat de privacybescherming afdoende is geregeld”, staat in de paper. “De wet geeft aan welke gegevens, op welke momenten, door welke partijen en met welk doel mogen worden uitgewisseld. Uitvoering van de taken in de Jeugdwet is binnen deze privacykaders volgens ons goed mogelijk.”

Jeugd-ggz
Belangrijk punt is nog steeds het wel of niet onderbrengen van de Jeugd-ggz in de nieuwe wet. “Voor gemeenten is de jeugd-GGZ een noodzakelijk onderdeel van het nieuwe takenpakket van gemeenten”, stelt de VNG. “Expertise over psychische problemen is een onmisbaar onderdeel in de wijkteams die gemeenten vorm gaan geven. Bij veel kinderen en jongeren is nog niet uitgekristalliseerd of er sprake is van een medisch of van een pedagogisch probleem, en een combinatie van die twee komt vaak voor. Door de Jeugd GGZ te decentraliseren kan hulp dichtbij in de buurt en integraal worden ingezet.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden