Zeeuwse gemeenten willen toezegging van Van Rijn

0

De Zeeuwse gemeenten voorzien bugettaire problemen door hun nieuwe Jeugdhulptaken.

Task Force Jeugd Zeeland herinnert in een brief de staatssecretaris aan een belofte dat onvoorziene en nog niet in de budgetten verwerkte volumegroei met de meicirculaire van 2015 zal worden gecompenseerd. Die belofte deed hij op 30 september bij een werkbezoek aan Zeeland. “Wij menen dat we met recht hier een beroep op kunnen doen”, schrijven de gemeenten.

 

Het probleem voor de Zeeuwse gemeenten zit vooral in de volumegroei. “‘Wij voorzien budgettaire moeilijkheden als de door de aanbieders geraamde volumes werkelijkheid worden. Ondanks scherpe prijsafspraken komen wij, op basis van de eerste berekening, uit op een tekort van bijna €5.000.000 op ons macrobudget. Hierbij is de geoffreerde groei al aanzienlijk teruggebracht om dit in lijn te brengen met landelijke trends. Als alle geoffreerde volumegroei zou worden meegenomen, zou het tekort zelfs oplopen tot ongeveer €15.000.000.”

Dit betekent dat er grote druk komt te staan op de toegangsorganisaties. “Wij kunnen op dit moment echter niet overzien wat voor gevolgen dit heeft voor de uitgaven/tekorten op het budget.”

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.