Provincie, gemeenten en NS slaan handen ineen

0

Woningen, kantoren, scholen, ziekenhuizen en winkels concentreren rondom de NS-stations en goed spreiden langs het spoortraject.
Dat gaan de gemeenten, de provincie Noord-Holland, ProRail en de Nederlandse Spoorwegen langs het spoortraject Amsterdam – Heerhugowaard (de Zaancorridor) samen aanpakken.

Wethouder Verschuren van Zaanstad: “Door tegelijkertijd te werken aan de woningbouwopgave en aan de bereikbaarheid slaan we twee vliegen in één klap”. Gedeputeerde Talsma van de provincie Noord-Holland: “Noord-Holland en de gemeenten gaan het ontwikkelen van de stationslocaties samen afstemmen. De gemeenten laten daarmee zien dat zij over hun grenzen kijken”.  “Nieuwe activiteiten zoals wonen, recreëren en werken vooral concentreren bij de stations, dat is het uitgangspunt. Alkmaar heeft daarvoor met het vernieuwde stationsgebied een entree met allure”, aldus Wethouder Nagengast. Regiodirecteur Cees de Vries van ProRail: “Om zowel de robuustheid als de capaciteit van de Zaanlijn veilig te kunnen vergroten, is meer en betere samenwerking pure noodzaak.”

De gemeenten langs het spoortraject Amsterdam – Heerhugowaard  gaan ruimtelijke ontwikkelingen op de stationslocaties afstemmen in samenwerking met de provincie Noord-Holland, de Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail. Daarvoor hebben de gemeenten Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Uitgeest, Zaanstad, de NS, ProRail en de provincie Noord-Holland op 12 november een intentieovereenkomst getekend. De gemeente Amsterdam tekent ook als het college van B&W daarmee instemt.

Ondertekening

De partijen ondertekenden de overeenkomst tijdens het congres ‘Maak Plaats, ruim baan voor samenwerking’. De gemeenten en provincie gaan een plan opstellen waarin het proces, planning en de gewenste resultaten worden benoemd. De provincie verzorgt de regionale kaders voor ontwikkeling in overleg en afstemming met de gemeenten, de NS en ProRail. In de regierol die het Rijk aan de provincies heeft toebedeeld staan voor gedeputeerde Talsma visievorming, stimuleren en verbinden centraal. “Wij zijn de initiator en de verbinder die met gemeenten, NS en ProRail aan tafel gaat om in overleg plannen te ontwikkelen en vooral: af te stemmen. De uitvoering doen de gemeenten.”

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden