‘Zesdaagse cursus maakt ambtenaar tot jeugdpsychiater’

3

Gemeenteambtenaren krijgen een basiscursus jeugdpsychiatrie om te beoordelen of jongeren geestelijke hulp nodig hebben. “De lokale overheid gaat op de stoel van deskundigen zitten.”

De ouderkoepel Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief (TJO) is het eens met de petitie van een grote groep jeugdpsychiaters en hun brandbrief aan de Tweede Kamer; ze willen niet dat de Jeugd-ggz uit het basispakket van de zorgverzekering gaat en de lokale overheid de taak krijgt om te verwijzen naar psychische hulp. “We hebben níet dat vertrouwen, dat de kinder- en jeugdpsychiatrie uit de verzekerde zorg kan”, staat op de website van de ouderkoepel.

Opleiding
Pijnpunt is dat gemeenteambtenaren zich volgens de koepel al na een zesdaagse cursus de autoriteit zijn, terwijl de huidige deskundigen een flinke opleiding achter de rug hebben om te mogen indiceren. Ook advocaten die werken voor cliënten die verplicht worden opgenomen in een kliniek hebben jarenlang gestudeerd om dit te mogen doen. Verder vallen zij onder het tuchtrecht. Ambtenaren niet.

Gemeenten kopen de zorg op voorhand in, en er moet bezuinigd worden. “Een ambtenaar kent na de cursus wel basisprincipes van de jeugdpsychiatrie, maar hij moet tegelijkertijd op het budget letten“, zegt Desirée van Doremalen van de ouderkoepel.

“De kans is groot dat hij een verwijzing naar de Jeugd-ggz of een behandeling van kinderen met een licht verstandelijke handicap niet zal goedkeuren, maar te weinig deskundig is voor dat oordeel.” En dat zal op termijn ook weer tot hogere kosten leiden, waarschuwt de woordvoerder van de koepel. Gemeenten gaan op de stoel van deskundigen zitten, is de kritiek.

De VNG is gevraagd om commentaar, maar kon niet meteen reageren.

Geen actiegroep
De “Transitie Jeugdzorg vanuit Ouderperspectief staat voor waarborging en continuïteit van de jeugd-ggz na de overheveling in januari 2015”, staat op de website van de ouders.

“We staan voor dialoog, reële gesprekspartners, goede kennis van de inhoud en zijn gericht op de toekomst van onze kinderen. TJO is geen actiegroep.” Als ouders vragen ze om betere randvoorwaarden bij de transitie van de Jeugdzorg. Daar is volgens de groep meer tijd voor nodig: 2015 is te vroeg.

Thema: Jeugdzorg. Onze artikelen over dit onderwerp worden hier verzameld >>

 

Update


De VNG reageert via haar eigen website: “Beleidsambtenaren en loketmedewerkers die zich gaan bezighouden met de jeugdhulp moeten de Jeugd-GGZ wel goed leren kennen. Met oog daarop volgen zij nu verschillende cursussen.”

Over Auteur

3 reacties

  1. Het kan beter op

    De ambtenaar in 6 dagen omgetoverd tot psychiater. Het is treurig om te lezen. Maar de bedenkers hiervan kun je beter afvoeren en opsluiten. Wat een laag dunkend niveau om dit verzinsel in de wereld in te sturen.

  2. Sjoerd Visser op

    Je ziet het steeds weer: het gaat hier alleen om geld binnenharken?en het gaat niet om het leven van de mensen. Aangezien de overheid heeft getoond dat men een onbetrouwbare ?partner? is?en de uitkomsten van opgelegde ?oplossingen? niet brengen wat er beloofd is, plus dat vele mensen door die ?oplossingen? (nog verder) in moeilijkheden komen?lijkt me deze ontwikkeling een kwalijke gevaarlijke zaak?waarbij het geld de leidende factor zal zijn. Dus dat de uitkomst van zo?n consult ALTIJD in het nadeel van de patiënt zal zijn. Gezien de oneerlijke praktijken die de overheid uitvoert om aan geld te komen is dit weer zo?n schoolvoorbeeld van hoe het NIET moet!
    Het wordt te gek in deze wereld, alwaar vele politici nog steeds tonen dat ze het ?beter weten??zelfs tegen beter weten in!

  3. Ik zou wel eens willen weten welke gemeente al besloten heeft om hun ambtenaren ‘in 6 dagen om te scholen naar jeugdpsychiater’, zoals we nu overal lezen en horen. Checken we eigenlijk nog wel wat er geschreven staat? Wie is de bron van dit verhaal?

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden