Dekker waarschuwt gemeenten en scholen voor krimp

0

Schoolbesturen en gemeenten moeten in actie komen om de toenemende gevolgen van demografische krimp in het onderwijs voor te zijn. Dat schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage over de aanpak van leerlingendaling.

Door de gevolgen van demografische krimp wordt het vooral in het vmbo daardoor lastig om overal in Nederland alle schoolsoorten aan te bieden. Schoolbesturen en gemeenten moeten daarom in actie komen. Dat schrijft staatssecretaris Dekker (onderwijs) in de voortgangsrapportage over de aanpak van leerlingendaling. Dekker: ‘Middelbare scholen zullen vanwege krimp steeds vaker afdelingen moeten sluiten, dat is onontkoombaar. De beschikbaarheid van alle schoolsoorten komt zo echter in het geding. Scholen in krimpregio’s moeten daarom snel in actie komen om samen met andere scholen in hun omgeving goed en bereikbaar onderwijs in stand houden.’

Plan van aanpak krimp

Twee jaar geleden presenteerde Dekker zijn plannen om de gevolgen van krimp in het onderwijs het hoofd te bieden. Tot nu toe waren vooral in het primair onderwijs de gevolgen hiervan groot. Inmiddels is 70% van de besturen in het primair onderwijs doordrongen van dit probleem. In plaats van afwachten tot een concurrerende school omvalt, zoeken zij – steeds vaker- collegabesturen op om samen tot een goed en gevarieerd regionaal onderwijsaanbod te komen.

Experts vanuit het ministerie helpen

In 112 gemeenten zijn met geld van OCW inmiddels zogeheten procesbegeleiders aan de slag gegaan die besturen helpen samen de juiste maatregelen te nemen. Een team van experts vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert schoolbesturen en gemeenten om in actie te komen. Wetgeving die basisscholen in de weg zit bij het aangaan van samenwerking wordt aangepast. Dekker wil deze aanpak ook in het voortgezet onderwijs toepassen.

Via de nieuwe website Leerlingendaling kunnen scholen en gemeenten meer informatie vinden.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden