Extra geld voor aanpak lerarentekort via beurzen

0

De gemeente Amsterdam investeert extra geld om het lerarentekort aan te pakken en stelt beurzen beschikbaar. Die zijn hoger dan de gemeente eerder meldde. Het gaat om vier verschillende regelingen, waarbij een aantal ook onderling gecombineerd kunnen worden.

Zo is er een beurs van 5000 euro voor leraren die terugkeren naar het onderwijs en voor zij-instromers. Studenten die tijdens hun studie al kiezen voor het Amsterdamse onderwijs, maken kans op compensatie voor de gemaakte studiekosten tot maximaal 12.000 euro. Scholen die zij-instromers begeleiden en waarbij de landelijke zij-instroombeurs niet dekkend is, kunnen via een beurs maximaal 8500 euro per instromer tegemoetkoming krijgen. Over deze zij-instroombeurs moet de gemeenteraad in juni nog wel een knoop doorhakken.

Aanpak lerarentekort

De beurzen kunnen vanaf 1 juni worden aangevraagd bij het subsidieloket en gelden met terugwerkende kracht  van 1 januari 2018 tot en met 31 juli 2019. Met de beurzen wil de gemeente ‘financiële drempels voor (her)intreding in het onderwijs wegnemen en meer leraren aan de stad verbinden’. Andere maatregelen die Amsterdam heeft genomen om het lerarentekort terug te dringen zijn onder meer het vergoeden van reiskosten, herverdelen van parkeerplekken voor scholen en het beschikbaar stellen van 100 woningen voor startende leraren.

Over Auteur

Laura Wennekes

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden