Gemeenten goed bezig met Wet OKE

0

De wet heeft gezorgd voor een verbetering van de kwaliteit van reguliere peuterspeelzalen wanneer het aankomt op structurele kwaliteitskenmerken zoals de leidster-kindratio, de maximale groepsgrootte en personele kwalificaties.

De Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE), die in 2010 in werking trad, is door het Kohnstamm Instituut onder de loep genomen. De algemene conclusie is dat de gemeenten goed op weg zijn met de implementatie van de Wet OKE. Het onderzoek bekeek de implementatie van de wet in twaalf gemeenten; daartoe werden beleidsambtenaren en managers uit instellingen voor de kinderopvang en peuterspeelzalen geïnterviewd. Ook zijn beleidsdocumenten en andere stukken bekeken. Dit meldt het Kohnstamm Instituut.

De beleidsmaatregelen behorende bij de Wet OKE zijn het verbeteren van de kwaliteit en het creëren van een grotere financiële toegankelijkheid van peuterspeelzalen, het realiseren van beter en breder aanbod van voorschoolse educatie, verbeterde toeleiding van doelgroepkinderen naar voorschoolse educatie, en een verbeterd toezicht op de kwaliteit van voorschoolse voorzieningen. Het Kohnstamm Instituut voerde een beleidsreconstructie uit en bekeek de beleidsproblemen, – doelen en -maatregelen. De gemeenten hebben de grootste hand in de uitvoering van de wet. Zij hebben de regie bij de vertaling van de beleidsmaatregelen naar de lokale situatie.

Het Kohnstamm Instituut concludeert dat de wet gezorgd heeft voor een verbetering van de kwaliteit van reguliere peuterspeelzalen wanneer het aankomt op structurele kwaliteitskenmerken zoals de leidster-kindratio, de maximale groepsgrootte en personele kwalificaties. In de twaalf gemeenten was daarnaast een omvorming gaande van peuterspeelzalen naar voorzieningen met voorschoolse educatie in een combinatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Hierdoor zijn er minder reguliere peuterspeelzalen in de gemeenten, maar het aanbod van voorschoolse educatie is verruimd. De wet heeft daarnaast in veel gemeenten geleid tot een uitbreiding van het professionaliserings- en scholingsaanbod. Permanente scholing moet de kwaliteit van de peutervoorzieningen borgen. Er zijn daarom scholingsnetwerken opgezet en deze zijn weer gekoppeld aan kwaliteitssystemen op instellings- en gemeentelijk niveau.

De gemeenten hebben echter nog niet alle onderdelen van de Wet OKE gerealiseerd. Er zijn bijvoorbeeld niet overal voldoende vve-plaatsen beschikbaar voor doelgroepkinderen. Ook lukt het niet alle gemeenten en alle voorzieningen om te voldoen aan de eis van twee beroepskrachten op een groep. Het realiseren  van het verplichte aantal dagdelen of opvanguren voor doelgroepkinderen lukt ook nog niet overal, aldus het Kohnstamm Instituut.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden