Raadsleden ruim vóór vluchtelingen huisvesting

0

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is vóór de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente blijkt uit landelijk onderzoek. Onder raadsleden is het percentage nog hoger.

Een ruime meerderheid van de Nederlanders is vóór de huisvesting van vluchtelingen in hun gemeente. Uit onderzoek door bureau Necker van Naem blijkt in twee metingen (oktober 2015 en februari 2016) dat er zelfs een lichte stijging te zien in het aantal voorstanders in de tussenliggende periode van 70% naar 73%.

Het aantal tegenstanders van huisvesting blijkt in gemeenten waar het vraagstuk daadwerkelijk op de agenda staat wat hoger te liggen dan in het landelijke onderzoek. In de verschillende lokale draagvlakmetingen die het onderzoeksbureau in opdracht van specifieke gemeenten heeft uitgevoerd, varieert het percentage van de inwoners die het niet zien zitten om vluchtelingen in de eigen woonplaats op te vangen, van 35% tot 50%.

Incidenten hebben geen invloed op mening
Na de eerste meting in oktober 2015 is er in de politiek veel gedebatteerd over het thema vluchtelingen. Ook zijn er in de media incidenten breed uitgemeten, zoals de rellen bij het gemeentehuis in Geldermalsen en de ongeregeldheden tijdens oud en nieuw in Keulen. Daarom hebben we in het onderzoek van februari specifiek gevraagd in hoeverre deze gebeurtenissen de mening van de respondenten naar eigen zeggen heeft veranderd. Ruim tweederde geeft zelf aan door de politieke ontwikkelingen en gebeurtenissen niet van mening te zijn veranderd. Bijna een derde zegt enigszins tot erg van mening te zijn veranderd door deze gebeurtenissen. /

Onder deelnemers waarvan de mening naar eigen zeggen ‘erg veranderd’ is (8%), is ongeveer de helft voor huisvesting en de helft tegen huisvesting van vluchtelingen. Degenen die voor huisvesting zijn, geven onder andere aan dat hun motivatie om vluchtelingen wel te huisvesten juist sterker is geworden door alle aandacht.

Raadsleden meer voor huisvesting vluchtelingen dan andere Nederlanders

83% van de raadsleden is voorstander van huisvesting van vluchtelingen binnen de eigen gemeente, tegenover 73% van de deelnemers uit het burgerpanel. Raadsleden zijn sinds oktober gemiddeld genomen meer voor huisvesting van vluchtelingen geworden. Dat verschil is vooral toe te schrijven aan raadsleden van de VVD en van lokale partijen. Bijna alle raadsleden denken dat de eigen inwoners negatiever of hetzelfde staan tegenover de huisvesting van vluchtelingen dan zijzelf. Slechts een kleine groep denkt dat inwoners positiever zijn over de huisvesting van vluchtelingen.

Spreiding
Ruim 75% van zowel burgers als raadsleden heeft een overduidelijke voorkeur voor het spreiden van huisvesting, in plaats van het regelen van opvang op één centrale locatie in de gemeente.

Download hier het hele onderzoeksrapport

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden